Các Ðức giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ

gặp nhau tại Gierusalem

 

Các Ðức giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ gặp nhau tại Gierusalem.

Gierusalem [ICN 5/1/2010] - Các Ðức giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ gặp nhau tại Gierusalem để tìm cách giúp đỡ cộng đồng Kitô tại Thánh Ðịa.

Ðức cha Patrick Kelly, Tổng giám mục Liverpool, Anh quốc, sẽ chủ tọa phiên họp của tổ chức có tên là "Phối hợp các Hội đồng Giám mục trợ giúp Giáo hội tại Thánh Ðịa".

Ðược Tòa thánh ủy nhiệm và được Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales thành lập năm 1998, tổ chức "Phối hợp các Hội đồng Giám mục trợ giúp Giáo hội tại Thánh Ðịa", nhóm họp tại Thánh Ðịa mỗi năm một lần vào đầu tháng Giêng. Mục đích của cuộc gặp gỡ là để tỏ tình liên đới với cộng đồng Kitô tại Thánh Ðịa và lắng nghe kinh nghiệm mục vụ của cộng đồng này.

Vào ngày Chúa Nhựt 10 tháng Giêng năm 2010, các Ðức giám mục trong Tổ Chức "Phối hợp các Hội đồng Giám mục trợ giúp Giáo hội tại Thánh Ðịa" sẽ viếng thăm miền Tây Ngạn. Ngày hôm sau, các vị sẽ tham dự khóa họp khai mạc trong đó Ðức cha Fouad Twal, Thượng phụ Công giáo Latinh Gierusalem và Ðức cha Antonio Franco, Sứ thần Tòa thánh tại Israel, trình bày về tình hình Giáo hội tại Thánh Ðịa.

Năm nay (2010), phiên họp của Tổ Chức "Phối hợp các Hội đồng Giám mục trợ giúp Giáo hội tại Thánh Ðịa" sẽ đặc biệt quan tâm đến tình hình tại Gierusalem. Các Ðức giám mục trong tổ chức sẽ viếng thăm dân chúng tại những vùng dân chúng bị trục xuất và truất hữu. Các Ðức giám mục trong tổ chức cũng sẽ có những cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo Palestine và Israel.

Chuyến viếng thăm và làm việc tại Thánh Ðịa của các Ðức giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ sẽ kết thúc bằng một cuộc họp báo tại Tòa thượng phụ Gierusalem vào trưa ngày 14 tháng Giêng năm 2010.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page