Giáo hội Công giáo tại Phi luật tân

tố cáo tệ nạn tham nhũng tại nước này

 

Giáo hội Công giáo tại Phi luật tân tố cáo tệ nạn tham nhũng tại nước này.

Manila [Asianews 4/1/2010] - Giáo hội Công giáo tại Phi luật tân tố cáo tệ nạn tham nhũng và lãng phí tại nước này.

Ðức cha Broderick Pabillo, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Manila nói rằng vấn đề chính của đất nước là nạn tham nhũng trong các cơ quan cấp cao của chính phủ.

Ðược hãng tin Asianews trích thuật, Ðức giám mục phụ tá Tổng giáo phận Manila nói: "giai cấp chính trị đang phung phí tiền bạc lẽ ra phải được xử dụng vào các dự án phát triển kinh tế và xã hội. Thay vào đó, họ lại xử dụng công quỹ cho những mục đích riêng." Theo Ðức cha Pabillo, chính phủ phải đề cao công ích và tái khám phá những giá trị kito ngay cả trong kinh tế. Ngài cho biết: "Qua Caritas, Giáo hội điều hành nhiều dự án tín dụng nhỏ để đương đầu với cuộc khủng hoảng kinh tế, nhờ đó tạo ra được công ăn việc làm và giúp đỡ người nghèo".

Theo Ngân Hàng Phát Triển Á Châu gọi tắt là ADB, trong quý 2 của năm 2009, nạn thất nghiệp tại Phi luật tân giảm xuống khoảng 7 phần trăm; nông nghiệp gia tăng 2.6 phần trăm.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page