Ðức thánh cha kêu gọi

đừng tin ở những dự đoán

không chắc chắn cho tương lai

 

Ðức thánh cha kêu gọi: đừng tin ở những dự đoán không chắc chắn cho tương lai.

Roma [AFP 3/1/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI kêu gọi: đừng tin tưởng ở những dự đoán không chắc chắn cho năm 2010.

Trong bài suy niệm trước khi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhựt 3 tháng Giêng năm 2010, Ðức thánh cha kêu gọi toàn thể Giáo hội và các gia đình không nên tin tưởng ở những dự đoán không chắc chắn cho năm 2010 cũng như những tiên liệu kinh tế".

Ðức thánh cha cha nói: "trong Giáo hội và trên thế giới cũng như trong đời sống hằng ngày của các gia đình, không thiếu những vấn đề". Cần phải đương đầu với những vấn đề ấy với niềm "hy vọng nơi Thiên Chúa" chứ không phải bằng một thứ tình cảm tôn giáo mơ hồ hay một thái độ cam chịu núp dưới bóng đức tin.

Theo Ðức thánh cha, "năm 2010 tốt hay xấu là tùy mỗi người có biết đảm nhận trách nhiệm của mình để cộng tác với ơn Chúa hay không". Niềm tin "vào Chúa Giêsu Kitô là niềm hy vọng lớn lao nhứt mang lại sức sống và đôi khi sửa đổi những niềm hy vọng "con người" của chúng ta".

Trong các bài giảng đầu năm 2010, Ðức thánh cha đặc biệt khuyến khích thay đổi não trạng để bảo tồn môi sinh, tôn trọng các nhóm tôn giáo và sắc tộc, giúp đỡ các gia đình trước nạn thất nghiệp và kêu gọi các nhóm có vũ trang, kể cả những kẻ khủng bố hãy buông khí giới.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page