Ðức Hồng Y Antonio Innocenti

cựu tổng trưởng bộ giáo sĩ

qua đời ngày 6/09/2008

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Antonio Innocenti, cựu tổng trưởng bộ giáo sĩ, qua đời ngày 6/09/2008.

Tin Roma (Apic 8/09/2008) - Thứ Bảy mùng 6 tháng 9 năm 2008, Ðức Hồng Y Antonio Innocenti, cựu tổng trưởng bộ giáo sĩ, đã qua đời, hưởng thọ 93 tuổi. Thánh Lễ an táng ngài diễn ra hôm thứ Tư 10 tháng 9 năm 2008, trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, vào trước giờ Tiếp Kiến Chung Hàng Tuần, và do Ðức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y đoàn, cử hành. Ðức Thánh Cha sẽ đến tiễn Ðức Hồng Y Antonio Innocenti, vào lúc cuối lễ.

Sau cái chết của Ðức Hồng Y Antonio Innocenti, Hồng Y Ðoàn còn 193 thành viên, trong số này còn 116 vị dưới 80 tuổi còn quyền vào Mật Viện bầu giáo hoàng.

Ðược biết Ðức Hồng Y Antonio Innocenti, sinh năm 1915, tại Poppi, Italia, thụ phong linh mục năm 1938. Trong thời thế chiến thứ II, Ðức Hồng Y đã cứu thoát nhiều người khỏi bị bắt lưu đày; và chính ngài đã bị kết án tử hình hai lần, nhưng đều trốn thoát được vào giờ chót.

Sau thế chiến thứ hai, Ðức Hồng Y tiếp tục học thần học tại Giáo Hoàng Ðại Học Ðường Lateranô, Roma, rồi vào Trường Ngoại Giao Toà Thánh. Ngài bắt đầu công việc phục vụ ngành ngoại giao Toà Thánh vào năm 1950. Năm 1967, ngài được thăng làm Sứ Thần Toà Thánh tại Paraguay. Năm 1973, Ngài được gọi về phục vụ tại giáo triều Roma, trong chức vụ Tổng thư ký Bộ Kỷ Luật Bí Tích, lúc đó chưa được sát nhập với Bộ Phụng Tự. Ðức Gioan Phaolô II phong tước Hồng Y cho ngài vào năm 1985. Từ năm 1986 cho đến năm 1991, Ðức Hồng Y Antonio Innocenti là Tổng Trưởng Bộ Giáo Sĩ. Từ năm 1991 cho đến tháng 12 năm 1995, ngài là chủ tịch Ủy Ban Ecclesia Dei (Giáo Hội của Chúa) đặc trách các tín hữu thủ cựu.

Trong thư phân ưu gởi cho người em của Ðức Hồng Y, ÐTC Bênêđitô XVI đã gọi ngài là "người công tác siêng năng của Toà Thánh" với lòng nhiệt huyết của một linh mục.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page