Giáo phận Bandung đào tạo giáo dân

về giáo huấn xã hội của Giáo hội

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo phận Bandung đào tạo giáo dân về giáo huấn xã hội của Giáo hội.

Bandung, Indonesia (UCAN IJ05240.1503 Ngày 25-6-2008) -- Một giáo phận ở Tây Java đang tổ chức chương trình đào tạo về giáo huấn xã hội của Giáo hội để giúp giáo dân sống đức tin trong bối cảnh địa phương.

Hội đồng mục vụ giáo phận đang tổ chức một loạt chương trình gồm 14 buổi học hàng tuần cho khoảng 50 đại diện giáo xứ trong thính phòng của trung tâm mục vụ giáo phận ở Bandung, cách Jakarta 120 km về phía đông nam. Các buổi học vào mỗi thứ tư bắt đầu vào ngày 16-4-2008.

Thư ký hội đồng là Yulianus Ruchiyat phát biểu với UCA News rằng mục đích của chương trình là giúp giáo dân nhận ra tầm nhìn của giáo phận về xây dựng các cộng đồng cơ bản để mở ra với các Giáo hội và tôn giáo khác, và tham gia đời sống xã hội trong tinh thần đoàn kết với người nghèo, người bị áp bức và người thấp cổ bé họng.

Theo Ruchiyat, chương trình thảo luận về đời sống trong nền văn hóa tân chủ nghĩa tự do đang thay đổi và một hệ thống chính trị không đứng về phía người dân. Chương trình đưa vào áp dụng đặc biệt đối với các đề tài giáo hội học cảnh huống, giáo huấn xã hội của Giáo hội trong bối cảnh thực tại của giáo phận, quốc gia và Thế giới thứ ba, và tông huấn Deus Caritas Est (Thiên Chúa là Tình yêu) của Ðức Thánh cha Biển Ðức XVI.

Ông cho biết giáo phận Bandung trước đây đã tổ chức một loạt chương trình gồm 12 buổi đào tạo dành cho nhân viên mục vụ Giáo hội, và việc đánh giá kết quả các loạt chương trình đó "đã thôi thúc chúng tôi tổ chức một loạt chương trình đào tạo khác về giáo huấn xã hội của Giáo hội".

Giáo dân ở giáo phận trông coi một phần tỉnh đa số Hồi giáo Tây Java, nhận thấy họ "không được ở lẩn quẩn quanh bàn thờ nhưng phải đi đến phố chợ và tham gia đời sống xã hội", Ruchiyat nói.

Trong buổi học thứ 10 hôm 18-6-2008, Koerniatmanto Soetoprawiro đã thảo luận với các tham dự viên về nhà nước và quan hệ của nhà nước với công dân và tôn giáo. Soetoprawiro đứng đầu chương trình nghiên cứu sinh của khoa luật Trường đại học Công giáo Parahyangan ở Bandung.

Ông còn là tổng thư ký của hội đồng nghiên cứu Tây Java. Ông nói với UCA News sau đó rằng trong khi những người đến từ bên ngoài tỉnh kiểm soát mọi thứ ở đây, chính quyền và các thành phần nông nghiệp, những lĩnh vực mà Giáo hội có thể phục vụ, vẫn còn nằm trong tay người Sundan. Ông nói thêm, Giáo hội địa phương phục vụ người Sundan, sắc tộc chiếm đa số ở Tây Java, không nhằm vào việc rửa tội họ mà nhằm cải thiện đời sống của họ.

Ella Desynata, một tham dự viên làm việc với một hội tín dụng của Giáo hội, quả quyết "khóa học dạy tôi biết cách kết giao và hợp tác với người khác, đặc biệt là những người bị gạt ra bên lề xã hội và người Hồi giáo, và biết cách cải thiện dịch vụ của mình trong hợp tác xã và trường học". Chị cho UCA News biết, 30% thành viên trong hội tín dụng của chị là người ngoài Công giáo. Ella còn dạy học tại Trường Bác ái do giới trẻ Công giáo ở đây tổ chức dạy cho 50 trẻ đường phố người Hồi giáo.

Trong buổi học ngày 11-6-2008, Paulus Krismastono, đồng nghiệp của Soetoprawiro, động viên các tham dự viên tích cực tham gia giải quyết các vấn đề xã hội chính trị.

Linh mục Dedi Pradipto của nhà thờ Thánh Giá ở Bandung cho UCA News biết giáo xứ của ngài có tám người tham gia chương trình đào tạo này. "Họ háo hức muốn tìm hiểu giáo huấn xã hội của Giáo hội và xin tôi cử họ đi học", ngài kể và tuyên dương chương trình đã liên hệ các việc làm tốt với thần học Công giáo.

Vị linh mục còn cho biết chương trình này còn là hoạt động hoan nghênh chào đón tân Giám mục Johannes Pujasumarta của Bandung, sẽ được tấn phong vào tháng 7/2008. Ðức tân giám mục được mong đợi tiếp tục phong trào "từ bàn thờ đến chợ" được khởi xướng bởi vị tiền nhiệm của ngài là Ðức Giám mục Alexander Djajasiswaja, người qua đời tháng 1-2006. Phong trào phát động cách tôn giáo phải truyền cảm hứng cho nơi họp chợ như thế nào, và nơi họp chợ truyền cảm hứng cho lời cầu nguyện ở bàn thờ như thế nào.

Mumpuni dhenok Hastuti, một phát thanh viên và là tham dự viên chương trình, cho rằng việc bà trở lại đạo tháng ba vừa qua là nhờ sự tham gia công tác xã hội của người Công giáo.

Chương trình hiện nay sẽ được tiếp nối bởi các đề tài nghiên cứu và kết thúc bằng một buổi tĩnh tâm.

 

UCA News

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page