Năm Thánh Phaolô sẽ được khai mạc

vào chiều ngày 28 tháng 6 năm 2008

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Năm Thánh Phaolô sẽ được khai mạc vào chiều ngày 28 tháng 6 năm 2008.

Tin Vatican (Apic 23/06/2008) - Vào lúc 18giờ ngày thứ Bảy, 28 tháng 6 năm 2008, áp lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Ðức ThánhCha Bênêđitô XVI sẽ chủ sự giờ Kinh Chiều, trong Ðền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành, ở Roma, để chính thức khai mạc Năm Ðặc Biệt dâng kính thánh Phaolô, Tông Ðồ của dân Ngoại.

Theo truyền thống, thì di hài của Thánh Phaolô Tông Ðồ còn được lưu giữ tại Ðền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành này, một trong Bốn Ðại Vương Cung Thánh Ðường ở Roma (Ðền Thờ Thánh Phêrô, Ðền Thờ Thánh Gioan Lateranô, Ðền Thờ Ðức Bà Cả, và Ðền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành).

Theo hãng tin công giáo Thuỵ Sĩ, (Apic), số phát hành ngày 23 tháng 6 năm 2008, thì Ðức Bartolomêô I, Giáo Chủ Ðại Kết của Giáo Hội Chính Thống Costantinopoli, sẽ đích thân tham dự giờ Kinh Chiều này, cùng với những đại diện của những giáo hội kitô khác.

Thứ Sáu, ngày 20 tháng 6 năm 2008, Ðức Hồng Y Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, Tổng Kinh Sĩ Ðền Thờ Thánh Phaolô Ngoại Thành đã được Ðức Thánh Cha tiếp kiến, để trình lên ngài những chương trình được dự trù cử hành trong năm Thánh Phaolô sắp được khai mạc.

Trong số biết bao sáng kiến cử hành Năm Thánh Phaolô, hiện người ta có thể liệt kê ba sáng kiến nổi bật sau đây từ Roma: một trang Ðiện Tử chính thức (www.annopaolino.org), một nguyệt san, dày khoảng 60 trang, hoàn toàn dành cho các đề mục liên quan đến thánh Phaolô và công cuộc rao giảng tin mừng của ngài, và vấn đề đối thoại liên tôn, có tên gọi là Paulus, sẽ được phổ biến khoảng 45,000 ấn bản, và qua trang điện tử riêng (www.paulusweb.net). Văn Phòng Hành Hương Roma sẽ tổ chức những chuyến hành hương theo vết chân của Thánh Phaolô Tông đồ, đến các quốc gia Thổ Nhỉ Kỳ, Hy Lạp, Syri, Thánh Ðịa, Quốc Gia Ðảo Malta, Ðảo Chypre, và Các Ðịa Ðiểm tại Thủ Ðô Roma có liên quan đến thánh Phaolô tông đồ.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page