Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 kêu gọi

các Ðài Phát Thanh Công Giáo

tiếp tục truyền bá Lời Chúa

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 kêu gọi các Ðài Phát Thanh Công Giáo tiếp tục truyền bá Lời Chúa.

Vatican (SD 20-6-2008) - ÐTC Biển Ðức 16 khuyến khích các Ðài Phát Thanh Công Giáo tiếp tục truyền bá "Lời Chúa giữa sự canh tranh của bao nhiêu phương tiện truyền thông huyên náo và mạnh mẽ".

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 20-6-2008 dành cho 130 vị thuộc ban giám đốc của 60 đài phát thanh tại hơn 50 quốc gia năm châu về Roma tham dự Hội nghị quốc tế các Ðài phát thanh Công Giáo do Hội đồng Tòa Thánh truyền thông xã hội tổ chức tại Roma từ ngày 19 đến 21-6-2008, dưới quyền chủ tọa của Ðức Tổng Giám Mục Claudio Maria Celli, về đề tài "Căn tính và sứ mạng của các đài phát thanh Công Giáo ngày nay. Từ tư tưởng về con người đến một sự thông tin phục vụ con người".

ÐTC nói: "Làm việc tại các Ðài phát thanh Công Giáo, tức là anh chị em phục vụ Ngôi Lời. Những lời mà anh chị em phát thanh mỗi ngày là tiếng vọng của Ngôi Lời Vĩnh Cửu nhập thể làm người. Những lời của anh chị em chỉ mang lại thành quả theo mức độ chúng phục vụ Ngôi Lời Vĩnh Cửu là Chúa Giêsu Kitô".

ÐTC cũng đưa ra nhận xét: "Tuy sử dụng những kỹ thuật truyền thông tân tiến, những lời mà anh chị em truyền thanh cũng thực là khiêm hạ, và đôi khi anh chị em cảm thấy những lời ấy hoàn toàn bị mất hút giữa sự cạnh tranh của các phương tiện truyền thông khác ồn ào và mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng anh chị em đừng nản chí! Anh chị em đang gieo vãi Lời Chúa "dù thời thuận tiện hay không thuận tiện" (2 Tim 4,2), và qua đó anh chị em chu toàn mệnh lệnh của Chúa Giêsu dạy phải rao giảng Tin Mừng cho mọi dân nước (Mt 28,19).

ÐTC nói thêm rằng: "Những lời anh chị em truyền thanh đi tới vô số người, một số người lẻ loi, một số người khác tò mò và được khích lệ vì những gì họ nghe, một số khác không hề tới nhà thờ vì họ thuộc các tôn giáo khác, hoặc không theo tôn giáo nào, có những người khác không hề nghe danh Chúa Giêsu, nhưng nhờ dịch vụ của anh chị em, lần đầu tiên họ được nghe Lời cứu độ. Công việc gieo vãi kiên nhẫn, ngày qua ngày, giờ qua giờ, chính là phương thế cộng tác của anh chị em vào sứ vụ tông đồ".

ÐTC khuyến khích các Ðài phát thanh Công Giáo hội nhập sứ điệp Kitô vào trong nền văn hóa mới do các phương tiện truyền thông hiện đại sinh ra (Redemptoris missio, n.37). Cần làm sao để Lời Chúa thu hút người nghe, qua việc thực hiện những chương trình phát thanh có sức đánh động tâm hồn con người thời đại, và qua đó tham dự vào việc biến đổi cuộc sống của con người ngày nay".

Hội nghị các vị Giám đốc các Ðài phát thanh Công Giáo diễn ra tại Thính đường Gioan Phaolô 2 thuộc Ðại học Giáo Hoàng Urbaniana ở Roma. Trong số các thuyết trình viên có Ðức Tổng Giám Mục Angelo Amato, Tổng thư ký Bộ giáo lý đức tin. Ngài nhấn mạnh điều quan trọng là các đài Phát thanh Công Giáo "theo chương trình hành động riêng của mình để giúp tâm hồn các thính giả đối thoại với Thiên CHúa. Ngày nay các đài phát thanh Công Giáo phải có một vai trò đặc biệt, đó là chữa lành nạn điếc của nền văn hóa hiện đại".

 

G. Trần Ðức Anh OP

(Radio Vatican)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page