ÐTC tiếp kiến những tham dự viên

Phiên Họp Khoáng Ðại của

Hội Ðồng Toà Thánh "Ðồng Tâm"

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC tiếp kiến những tham dự viên Phiên Họp Khoáng Ðại của Hội Ðồng Toà Thánh "Ðồng Tâm".

Tin Roma (Apic 29/02/2008) - Sáng thứ Sáu, 29 tháng 2 năm 2008, khi tiếp các tham dự viên Phiên Họp Khoáng Ðại của Hội Ðồng Toà Thánh "Ðồng tâm", ÐTC Beneđitô XVI đã nêu rõ rằng những hoạt động bác ái của Giáo Hội cung cấp "môi trường ưu tuyển" để thực hiện sứ mạng của Giáo Hội.

Ðược biết chủ đề của Phiên Họp Khoáng Ðại là: "những phẩm chất nhân bản và thiêng liêng của những ai hoạt động trong sinh hoạt bác ái của Giáo Hội".

ÐTC nói lêm niềm vui mừng vì có nhiều người kitô sẵn sàng dành thì giờ và năng lực, để không những cung cấp các trợ giúp vật chất, nhưng còn mang đến sự an ủi và niềm hy vọng cho những ai sống trong những hoàn cảnh khó khăn. ÐTC quả quyết rằng "hoạt động bác ái chiếm chổ trung tâm trong sứ mạng rao giàng Phúc Âm". "Những công việc bác ái là mãnh đất ưu tuyển để gặp gỡ, kể cả với những ai chưa biết Chúa Kitô, hoặc chỉ biết phần nào thôi.

Cũng như trong thông điệp đầu tiên "Thiên Chúa Là Tình yêu", công bố năm 2006, ÐTC quả quyết rằng: "những ai hoạt động trong nhiều hình thức khác nhau của sinh hoạt bác ái của Giáo Hội, không thể nào chỉ quan tâm đến phương tiện kỷ thuật, hoặc chỉ lo việc giải quyết những vấn đề và những khó khăn vật chất. Theo ÐTC, sự trợ giúp không bao giờ được rút gọn về như một hành động nhân ái mà thôi, nhưng như là một thể hiện hữu hình của tình yêu phúc âm.

Nhấn mạnh đến sự cần thiết huấn luyện một cách hữu hiệu và đáng giá dành cho những kẻ hoạt động bác ái, Ðức Bênêđitô XVI đã cầu chúc họ trở nên những chứng nhân cho giá trị sự sống, bằng cách bảo vệ sự sống của những kẻ yếu đuối nhất và của những bệnh nhân; trở nên những chứng nhân cho tình thương, và cuối cùng những chứng nhân cho Thiên Chúa, Ðấng là nguồn mạch của mọi hoạt động bác ái.

ÐTC tái xác nhận tầm quan trọng của việc cầu nguyện, đối lại với chủ thuyết duy hoạt động và duy thế tục, đang ảnh hưởng trên nhiều người kitô dấn thân trong công việc từ thiện bác ái.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page