Ðức Hồng Y Bertone nhận định tích cực

về chuyến viếng thăm của ngài tại Cuba

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Bertone nhận định tích cực về chuyến viếng thăm của ngài tại Cuba.

Tin Cuba (Apic 29/02/2008) - Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Toà Thánh, vừa kết thúc chuyến viếng thăm chính thức tại Cuba, từ ngày 21 đến 26 tháng 2 năm 2008, nhân dịp kỷ niệm 10 năm chuyến viếng thăm của Ðức Gioan Phaolô II tại Ðảo Quốc Cuba này. Phát biểu trên đài Phát Thánh Vatican, Ðức Hồng Y đă nhận định tích cực về chuyến viếng thăm, trên bình diện đối với giáo hội Cuba cũng như trên bình diện đối với những thẩm quyền dân sự địa phương. Nhắc lại cuộc gặp gỡ với vị tân chủ tịch Raoul Castro, bào huynh của cựu chủ tịch Fidel Castro, Ðức Hồng Y cho biết là ngài đã gặp thấy nơi Ông Raoul Castro "một con người thực tế, cởi mở đối thoại về mọi vấn đề, và có lưu tâm duy trì những giá trị và những lý tưởng.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page