Họp Ủy Ban Bác Ái Xã Hội Giáo Phận Kontum

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Họp Ủy Ban Bác Ái Xã Hội Giáo Phận Kontum.


Ủy Ban Bác Ái Xã Hội hạt Kontum họp bàn một một số vấn đề liên quan đến việc Bác Ái Xã Hội trong Giáo phận.


Kontum, Việt Nam (Thứ Sáu 29/2/2008) - Vào lúc 8g30 sáng Thứ Sáu, 29 tháng 2 năm 2008, tại phòng khách Toà Giám Mục Kontum, Ủy Ban Bác Ái Xã Hội hạt Kontum đã họp bàn một một số vấn đề liên quan đến việc Bác Ái Xã Hội trong Giáo phận. Thành phần tham dự gồm có Cha Phêrô Nguyễn Vân Ðông (*), hạt trưởng Pleiku và cũng là Ðại Diện Giám Mục đặc trách UB BAXH của Giáo phận chủ sự, gần 30 thành viên là các linh mục, tu sĩ và giáo dân tham dự.

Ðược biết, Ðây là buổi họp đầu tiên của Cha Tân Ðại Diện Giám Mục đặc trách về Bác Ái Xã Hội ra mắt UB BAXH hạt Kontum, sau khi ngài được bổ nhiệm vào chức vụ này ngày 01/01/2008 phụ tá Cha Tổng Ðại Diện Giuse Nguyễn Thanh Liên, đặc trách công việc BAXH của Giáo phận Kontum trước đây.

Trong buổi họp, Cha Phêrô muốn UB BAXH phải có cách làm việc có hệ thống hơn, rõ ràng hơn và nhất là hợp nhất trong cách quản lý, cách làm và chia sẻ kinh nghiệm cũng như những hỗ trợ tinh thần và vật chất giữa các đơn vị, cũng như cần có cái nhìn tổng thể hơn để Giáo Phận dễ dàng hỗ trợ.

Cụ thể, để có cái nhìn xuyên suốt và tổng thể của UB BAXH, Cha Phêrô đã trao các thành viên cuốn sổ ghi, báo cáo, lượng giá việc BAXH tại các đơn vị.

Tại trang đầu, có ghi mục đích của UB BAXH

1. Ðể Quý Ðức Cha, Quý Cha, Quý Soeurs các Dòng, toàn thể quý ân nhân và mọi người biết rõ công việc bác ái trong Giáo Phận.

2. Ðể điều phối một cách hợp lý việc chia sẻ cho người nghèo ở các nơi trong Giáo phận.

3. Ðể những người hằng tâm hằng sản của Giáo Phận Kontum cũng góp phần của mình cho người nghèo.

4. Ðể có thể lập một bản đồ và số liệu về người nghèo, người phong cùi# trong địa bàn giáo phận Kontum.

5. Ðặc biệt, để các ân nhân thấy được sự giúp đỡ của họ được trao đến tận tay người nghèo.

6. Ðể có số liệu trình lên cho UB BAXH của HÐGMVN.

Ngoài những vấn đề trên, Cha Phêrô còn đề cao vai trò của các thành viên là nam nữ tu sĩ, là giáo dân là cánh tay nối dài của các Cha Xứ và là thành phần quan trọng và đắc lực trong UB BAXH.

Buổi họp đã kết thúc lúc 11 g 00.

Ðược biết, hôm ngày 28/2/2008 UB BAXH hạt Pleiku cũng đã họp tại Nhà thờ Thăng Thiên với gần 40 thành viên tham dự là linh mục, tu sĩ và giáo dân. Cuộc họp cũng diễn ra cùng thời gian và nội dung như hôm nay.

 

Hưởng Phúc, 29.2.2008

 

Ghi Chú:

* Linh mục Phêrô Nguyễn Vân Ðông

Nhà thờ Thăng Thiên

02 Quang Trung - Tp. Pleiku - Gia Lai - Viet Nam

Tel: 059 824 713.

Website: http://www.pleikucompassion.com

http://www.huongvetaynguyen.net

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page