Cáo Phó

 

 

Trong Niềm Tín Thác Vào Ðức Kitô Phục Sinh

Văn Phòng Tòa Giám Mục Giáo Phận Vinh

Kính Báo

Linh Mục

Phêrô Lê Duy Lượng

Nguyên Bề trên Ðại Chủng viện Vinh-Thanh

Ðã được Chúa gọi về lúc 3h25' ngày 21 tháng 2 năm 2008

tại Nhà hưu dưỡng linh mục Giáo phận Vinh

Hưởng thọ 80 tuổi

Lễ viếng : Từ 8h ngày 21/2/2008 đến 12h ngày 22/2/2008

Lễ an táng : sẽ được cử hành vào lúc 13h ngày 22/2/2008

tại Nhà thờ Chính tòa Xã Ðoài.

Kính xin quý Cha, quý Tu sĩ và anh chị em

hiệp ý cầu cho linh hồn Linh mục Phêrô

 

Tiểu Sử

Linh Mục Phêrô Lê Duy Lượng


Con là Linh Mục Ðời Ðời.


Linh mục Phêrô Lê Duy Lượng sinh ngày 09 tháng 10 năm 1928 tại giáo họ Yên Xá, xứ Nghĩa Yên thuộc giáo phận Vinh (Ðức Bùi, Ðức Thọ, Hà Tĩnh). Thân phụ ngài là ông Lê Trường, thân mẫu là bà Nguyễn Thị Hiếu. Ngài là con thứ 6 trong gia đình 8 chị em (con trai thứ 4).

Tuổi nhỏ học trường làng và trường xứ (Saint Joseph).

+ Năm 1941, ở giúp cha già Hậu (II) tại xứ Phú Linh.

+ Năm 1942 : vào chủng viện dự bị Xuân Phong.

+ Năm 1944 : Ðậu Primaire (số 4). Vào Tiểu chủng viện Xã Ðoài.

+ Năm 1945 : Cách mạng tháng Tám, ngài đang học lớp 5, Tiểu chủng viện nghỉ 28 tháng.

+ Năm 1947-1948 : học Ðệ tam tại trường Ðậu Quang Lĩnh.

+ Năm 1949-1952 : Tiếp tục học Tiểu Chủng viện.

+ Năm 1953 : dạy Tiểu Chủng viện.

+ Tháng 8-1958 : vào ại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê (Xã Ðoài).

+ Ngày 21-12-1963 : Thụ phong linh mục. Sau đó ngài được Bề trên địa phận bổ nhiệm làm giáo sư Tiểu Chủng viện.

+ Tháng 7-1968 : Bom đạn hủy diệt Tiểu chủng viện. Ngài phải về Yên Nghĩa 9 tháng. Sau đó được bổ nhiệm phó xứ Xã Ðoài đồng thời phụ trách xứ Bùi Ngọa.

+ Tháng 6-1976 đến 8-1979 : Quản xứ Xuân Tình.

+ Tháng 9-1979 đến 7-1988 : Quản xứ Kẻ Ðông đồng thời phụ trách xứ Vạn Thành.

+ Ngày 8-8-1988 : Ðại Chủng viện Vinh Thanh thành lập trên cơ sở Ðại Chủng viện Xã Ðoài. Ngài được Bề trên bổ nhiệm làm Giáo sư Thánh Kinh, Triết học.

+ Từ 20-9-1998 đến tháng 1-2006 : Tuyên úy Hội Dòng Mến Thánh giá Vinh.

+ Từ 02-08-1999 đến tháng 6-2007 : Bề Trên Ðại Chủng Viện Vinh-Thanh.

+ Từ tháng 01-2004 đến tháng 6-2007 : Ðại diện Tư pháp Giáo phận.

+ Từ tháng 6-2007 : Hưu dưỡng tại Nhà Hưu dưỡng linh mục - TGM Xã Ðoài.

Cha Phêrô tạ thế vào hồi 3h25' tại Nhà hưu dưỡng Xã Ðoài, hưởng thọ 80 tuổi, 45 năm linh mục.

 

Văn phòng Tòa Giám Mục Giáo phận Vinh

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page