Luận Án năm 1957

của thần học gia Joseph Ratzinger

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Luận Án năm 1957 của thần học gia Joseph Ratzinger trình bày Thần Học của Thánh Bonaventura về Lịch Sử là chìa khoá để hiểu triều giáo hoàng của Ðức Bênêđitô XVI.

Tin Roma (Zenit 14/02/2008) - Vào năm 1957, để chuẩn bị làm giáo sư đại học, linh mục Joseph Ratzinger đã trình một "Luận Án Ðịnh Vị" về thần học của Thánh Bonaventura. Giờ đây, trong tháng 2 năm 2008, tại Giáo Hoàng Ðại Học Ðường Thánh Antôn (Antonianum), ở Roma, Ðức Hồng Y Claudio Hummes, tổng trưởng bộ Giáo Sĩ, sẽ giới thiệu bản dịch tiếng Ý của Luận Án năm 1957 của Linh Mục Joseph Ratzinger - mà nay là Giáo Hoàng Bênêđitô XVI - bàn về Thần Học của Thánh Bonaventura.

Theo các nhà xuất bản, thì Luận Án năm 1957 của Linh Mục Giáo Sư Joseph Ratzinger, sẽ giúp ta hiểu hơn về triều đại giáo hoàng của Ðức Bênêđitô XVI.

Linh Mục Pietro Messa, Giám Ðốc Viện Nghiên Cứu Thời Trung Cổ và Gia Tài Tư Tưởng Phanxicô của Ðại Học Antonianum, đã cho hãng tin Zenit biết rằng Viện Nghiên Cứu của Ðại Học đang cộng tác vào công việc xuất bản Luận Án trong bản dịch tiếng Ý, và chú ý đến những tư tưởng được trình bày trong Luận Án vì muốn tìm hiểu tư tưởng của Ðấng đang thi hành thừa tác vụ Phêrô trên ngai toà Roma.

Ngày 13 tháng 11 năm 2000, khi còn là Hồng Y Tổng trưởng bộ giáo lý Ðức Tin, Thần học gia Joseph Ratzinger đã nhắc đến Luận Án này trong bài diễn văn đọc trong Khoá Họp của Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Xã Hội. Lúc đó, Ðức Hồng Y Ratzinger cho biết rằng nghiên cứu của ngài về Thánh Bonaventura, thần học gia thuộc thế kỷ thứ XIII, đã giúp khám phá những yếu tố mới trong suy tư về lịch sử.

Ðức Hồng Y giải thích rằng vào thế kỷ thứ 12, thần học gia Joachim Flora đã cung ứng một giải thích về lịch sử như là một khai triển tuần tự qua ba thời kỳ, bắt đầu từ thời kỳ của Thiên Chúa Cha, xuyên qua thời kỳ thứ hai của Chúa Con, và đến thời kỳ thứ ba của Chúa Thánh Thần.

Mỗi thời kỳ có đặc điểm riêng: thời đại của Thiên Chúa Cha là thời đại khó khăn của nhân loại sống dước ách lề luật; thời đại của Chúa Con là thời đại của sự tự do nhiều hơn, thành thực nhiều hơn và huynh đệ hơn; thời đại thứ ba là thời đại của Chúa Thánh Thần, là thời cuối cùng của lịch sử, thời được Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Theo thần học gia Joachim Flora, đây là thời của sự hoà giải phổ quát, của sự hoà giải giữa Ðông và Tây, giữa những người Do thái và những người Kitô; đây là thời đại không còn nô lệ cho Lề Luật, hiểu theo nghĩa của thánh Phaolô; là thời đại của tình huynh đệ đích thực trong thế giới."

Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger giải thích tiếp như sau: "Tư tưởng có ý nghĩa được tôi đã khám phá là như sau: dòng suy tư theo đường lối Phanxicô đều xác tín rằng Thánh Phanxicô Assisi và dòng Phanxicô là biến cố khởi đầu thời đại thứ ba và ước mong sao những đặc điểm của thời kỳ III này trở thành hiện thực. Thánh Bonaventura duy trì một cuộc đối thoại có phê phán sáng suốt đối với dòng suy tư giải thích lịch sử theo ba giai đoạn như vừa kể.

Riêng về vai trò của Luận Án năm 1957 ảnh hưởng như thế nào trong triều giáo hoàng của đức Bênêđitô XVI, cha Pietro Messa nhận xét như sau: "Có nhiều yếu tố tư tưởng trong Luận Án, được xuất hiện trong giáo huấn của Ðức Bênêđitô; chẳng hạn như yếu tố nói về vai trò trung tâm của Chúa Kitô. Giáo Huấn của Ðức Bênêđitô XVI thường nhắc đến yếu tố này.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page