Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16

bổ nhiệm Cha Ðặng Ðức Ngân

làm Giám Mục Lạng Sơn Cao Bằng

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 bổ nhiệm Cha Ðặng Ðức Ngân làm Giám Mục Lạng Sơn Cao Bằng.


Cha Giuse Ðặng Ðức Ngân, Tổng đại diện Giáo Phận Hà Nội kiêm Cha Sở Nhà Thờ Chính Tòa Hà Nội, được bổ nhiệm làm tân Giám Mục giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng.


Vatican (SD 12-10-2007) - Hôm 12-10-2007, Phòng Báo Chí Tòa Thánh loan báo: ÐTC Biển Ðức 16 đã bổ nhiệm Cha Giuse Ðặng Ðức Ngân, Tổng đại diện Giáo Phận Hà Nội kiêm Cha Sở Nhà Thờ Chính Tòa Hà Nội, làm tân Giám Mục giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng.

Cha Ðặng Ðức Ngân, năm nay 50 tuổi, sinh ngày 16-6 năm 1957 tại Hà Nội, theo học tại Ðại chủng viện Hà Nội (1981-1987), thụ phong Linh Mục ngày 8-12-1987, làm Cha Sở giáo xứ Thượng Thụy và Cổ Nhuế (1988-1993), du học tại Ðại Học Giáo Hoàng Urbaniano ở Roma (1994 đến 1999), và đậu tiến sĩ Giáo Luật tại đây.

Trở về nước, Cha Giuse Ngân làm Giáo Sư Ðại chủng viện (từ năm 1999), bí thư tòa Tòa Giám Mục Hà Nội (1999-2002), thư ký Hội Ðồng Giám Mục (từ năm 2000), Ðại Diện Giám Mục (2001-2003). Từ 4 năm nay cha làm Cha sở Nhà thờ chính tòa Hà Nội kiêm Tổng Ðại Diện giáo phận.

Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng rộng gần 15 ngàn cây số vuông, với dân số hơn 1 triệu 618 ngàn người, trong đó chỉ có 6,135 tín hữu Công Giáo với 5 Linh Mục giáo phận và một số nữ tu. Giáo phận này trống tòa từ hơn 2 năm rưỡi, sau khi Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Chính Tòa Hà Nội ngày 19-2-2005.

 

G. Trần Ðức Anh OP

Radio Vatican

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page