ÐTC Bênêđitô XVI có thể

sẽ phong những Tân Hồng Y vào tháng 11/2007

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Bênêđitô XVI có thể sẽ phong những Tân Hồng Y vào tháng 11 năm 2007.

Tin Roma (Zenit 28/08/2007) - Trong những ngày này, giới báo chí Italia lại nói đến việc ÐTC Bênêđitô XVI sẽ phong những Tân Hồng Y vào tháng 11 năm 2007.

Ðược biết, sau khi Ðức Hồng Y Édouard Gagnon, người Canada và thuộc Hội Xuân Bích, qua đời vào khuya Thứ Bảy ngày 25 tháng 8 năm 2007 (giờ Canada), hưởng thọ 89 tuổi, thì Hồng Y Ðoàn còn 181 vị; trong số này, chỉ còn 105 vị dưới 80 tuổi, có quyền vào Mật Viện Hồng Y để bầu giáo hoàng.

Tưởng cũng nên nhắc lại đây rằng Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI đã ban hành Tự sắc Ingravescentem Aretatem, ngày 21 tháng 11 năm 1970, để thiết lập quy định những vị Hồng Y, khi trọn 80 tuổi, thì không còn quyền tham dự Mật Viện Bầu Giáo Hoàng nữa.

Xét vì tổng số các vị hồng y được quyền bầu tân giáo hoàng phải là 120 vị, nên Ðức Bênêđitô XVI cần triệu tập Công Nghị Hồng Y, để phong thêm ít nhất là 15 vị Tân Hồng Y dưới 80 tuổi.

Trong thời gian sắp tới, sẽ có hai vị Hồng Y đến mức tuổi 80; đó là Ðức Hồng Y Angelo Sodano, cựu quốc vụ khanh Toà Thánh và hiện là Niên Trưởng Hồng Y Ðoàn; vị thứ hai là Ðức Hồng Y Edmund Casimir Szoka, người Hoa Kỳ, cựu Tổng Giám Mục Détroit và cựu Chủ Tịch Ủy Ban Toà Thánh đặc trách Quốc Gia Thành Phố Vatican.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page