Tổng Thống Pháp, Ông Nicolas Sarkozy

có thể sẽ đến thăm Roma vào ngày 13/12/2007

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tổng Thống Pháp, Ông Nicolas Sarkozy, có thể sẽ đến thăm Roma vào khoảng ngày 13 tháng 12 năm 2007.


Tổng Thống Pháp, Ông Nicolas Sarkozy, và phu nhân, bà Cecilia.


Tin Roma (Apic 16/08/2007) - Hôm ngày 15 tháng 8 năm 2007, nhật báo pháp "Le Figaro" đã loan báo là Ông Nicolas Sarkozy, đương kim tổng thống Pháp, có thể sẽ đến Roma và viếng thăm Vatican, vào khoảng ngày 13 tháng 12 năm 2007. Nhưng Toà Ðại Sứ Pháp cạnh Toà Thánh đă không xác nhận gì về tin này. Theo nhật báo "Le Figaro", thì Tổng Thống Pháp đến Roma là để nhận tước hiệu "kinh sĩ danh dự" của Ðền Thờ Thánh Gioan Lateranô.

Ðược biết, theo truyền thống, thì Tổng Thống Pháp, với tư cách là người kế vị các Vua Nước Pháp, là vị nguyên thủ quốc gia duy nhất có quyền mang tước hiệu "kinh sĩ danh dự" của Nhà Thờ Chính Toà của Vị Giám Mục Roma, tức Ðền Thờ Thánh Gioan Latêranô.

Tuy nhiên, không phải tất cả các vị Tổng Thống Pháp đều đã nhận tước hiệu "kinh sĩ danh dự" này. Vị tổng thống cuối cùng đã lãnh nhận tước hiệu này là Tổng Thống Chirac, nhân chuyến viếng thăm tại Vatican, ngày 20 tháng Giêng năm 1996.

Ðược biết vào ngày 13 tháng 12 hằng năm, ngày lễ kính thánh nữ Lucie, Ðức Hồng Y Tổng đại diện Ðức Thánh Cha cai quản giáo phận Roma, dâng một thánh lễ tại Ðền Thờ Thánh Gioan Latêranô, để cầu nguyện theo ý chỉ: cho hạnh phúc và sự thịnh vượng của Pháp quốc. Ðược biết những đặc ân trên có truyền thống bắt đầu từ Vua Henri IV. Vua này đã cai trị Vương Quốc Pháp vào thời kỳ chia rẽ sâu xa giữa công giáo và tin lành thệ phản; Nhà Vua là tín hữu tin lành Calvin, trước khi trở lại với Ðức Tin công giáo. Năm 1598, Vua Henri IV đã ký chiếu chỉ Nantes kết thúc chiến tranh tôn giáo (Edit de Nantes) và chấp nhận cho những anh chị em tin lành thệ phản được hưởng tự do tôn giáo. Nói lên lòng biết ơn của mình với Giáo Hội công giáo Roma và với Ðức Giáo Hoàng, Vua Henri IV đã dâng cho Kinh Sĩ Ðoàn Ðền Thờ Thánh Gioan Latêranô một món quà, với lời yêu cầu đặc biệt vào ngày 13 tháng 12 hằng năm, ngày kỷ niệm của Nhà Vua Henri IV, một Thánh Lễ sẽ được cử hành tại Ðền Thờ này, để cầu nguyện cho sự thịnh vượng của Pháp Quốc.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page