Chuẩn bị mở đầu hồ sơ Phong Chân Phước

cho Ðức cố Hồng Y F.X. Nguyễn Văn Thuận

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Chuẩn bị mở đầu hồ sơ Phong Chân Phước cho Ðức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.

Rome (Zenit ZE07042405 - 24/04/2007) - Ðức Giám Mục Tổng Thư Ký Hội Ðồng Tòa Thánh về Công Lý Hòa Bình cho biết, đã có thể mở đầu lập Hồ Sơ Phong Chân Phước cho Ðức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, vì thời gian đã đủ 5 năm theo quy định của Giáo Hội, kể từ ngày ngài qua đời.

Ðức Cha Giampaolo Crepaldi đã thông báo như trên trong buổi giới thiệu tập sách của Ðức Hồng Y Camillo Ruini với tựa đề: "Sự Thật của Thiên Chúa và Sự Thật của con người: Ðức Beneđitô XVI và những thắc mắc lớn lao trong thời đại của chúng ta".

Tập sách này được xuất bản như là một phần trong những loạt bài của Tạp Chí Quan Sát Quốc Tế mang tên Ðức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận (Cardinal Van Thuan International Observatory Journals).

Ðức Cha Crepaldi giải thích: "Tập sách này làm cho tôi nghĩ đến từ ngữ Sự Thật - của Thiên Chúa và của con người - mà Ðức Hồng Y Ruini đã nhắc đến trong tập sách của ngài; và cũng làm cho tôi nghĩ đến từ ngữ Hy Vọng, mà Ðức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận thân yêu của chúng ta thường nói đến, qua đời sống tu đức của ngài và như một chứng nhân sống động trong suốt đời sống Kitô hữu của ngài."

Ðức Cha Crepaldi, người đã từng làm việc với Ðức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, và cũng là chủ tịch của Tổ Chức Quan Sát Quốc Tế mang tên Ðức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận (Cardinal Van Thuan International Observatory), đã giải thích như sau: "Sự Thật và Hy Vọng có một liên kết sâu sắc với nhau. Sự thông hiểu về Ðức Tin làm cho tôi nhận ra cách chắc chắn về sự thật, trong việc tự quy phục hay khám phá ra chính nó, đều nói lên một ơn gọi và nhờ đó mang đến hy vọng."

Ðức Cha Crepaldi cũng nói nhiều đến những liên hệ giữa nội dung của tập sách và cuộc đời của Ðức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, ngài nói rằng, "Thật là có ý nghĩa vào dịp này vì năm nay là năm kỷ niệm 5 năm ngày qua đời của ngài, thời gian đã đủ để bắt đầu hồ sơ phong chân phước cho ngài. Ðức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận qua đời ngày 16 tháng 9 năm 2002".

Ðức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, sinh ngày 17/04/1928 tại Phú Cam, Huế. Thụ phong Linh Mục ngày 11/06/1953 tại Huế. Ðược bổ nhiệm làm Giám Mục Giáo Phận Nha Trang ngày 13/04/1967 và được thụ phong Giám Mục vào ngày 24/06/1967 tại Nha Trang.

Năm 1975, Ðức Thánh Cha Phaolô VI bổ nhiệm ngài làm Tổng Giám Mục Phó của Tổng Giáo Phận Saigòn.

Sau khi Miền Nam Việt Nam bị chiếm đóng bởi chế độ Cộng Sản, ngài bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bắt giữ và bị giam tù 13 năm. Trong thời gian này, ngài bị biệt giam 9 năm trong phòng giam kín.

Năm 1988 ngài được trả tự do và sau đó được đi Rôma viếng Tòa Thánh, nhưng sau đó nhà nước Việt Nam không cho phép ngài trở về lại Việt Nam. Ngày 9/04/1994 Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm ngài giữ chức vụ Phó Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Công Lý Hòa Bình và ngày 24/06/1998 bổ nhiệm ngài giữ chức vụ Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Công Lý Hòa Bình.

Vào tháng 3 năm 2000, Ðức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Thuận đã giảng phòng Mùa Chay cho Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II và Giáo Triều. Ngài đã chia sẻ với mọi người về đời sống chứng nhân của ngài ở trong tù. Những bài giảng này đã được xuất bản thành tập sách với tựa đề "Chứng Nhân Hy Vọng".

Vào Ngày 21 tháng 2 năm 2001, ngài đã được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II thăng tước Hồng Y.

Hơn một năm sau, vào ngày 16 tháng 9 năm 2002, ngài đã qua đời, hưởng thọ 74 tuổi.

 

Joseph Trương

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page