Thông Báo của Phòng Báo Chí Toà Thánh

về cuộc Họp bàn về Giáo Hội tại Trung Quốc

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thông Báo của Phòng Báo Chí Toà Thánh về cuộc Họp Hai Ngày 19 và 20 tháng Giêng năm 2007, về Giáo Hội Công Giáo tại Trung Quốc.

(Radio Veritas Asia 21/01/2007) - Quý vị và các bạn thân mến. Ngày 20 tháng Giêng năm 2007, Phòng Báo Chí Toà Thánh đã thông báo chính thức về cuộc Họp Hai Ngày 19 và 20 tháng Giêng năm 2007 tại Dinh Tông Toà, Nội Thành Vatican, để tìm hiểu về hiện tình Giáo Hội Công Giáo tại Trung Quốc. Mục thời sự kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản dịch tiếng Việt nguyên văn thông báo này như sau:

 

Trong ước muốn đào sâu sự hiểu biết về hoàn cảnh của Giáo Hội Công Giáo tại Trung Quốc, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã triệu tập Cuộc Họp đặc biệt tại Dinh Tông Toà, Nội Thành Vatican, trong hai ngày 19 và 20 tháng Giêng năm 2007.

Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh toà thánh, đã chủ sự mọi sinh hoạt của cuộc Họp, với sự tham dự của vài đại diện của Hàng Giám Mục Trung Quốc (Hồng Kông, Macao, Taiwan) và của những ai, từ phía Toà Thánh, theo dõi sát cạnh hơn vấn đề Trung Quốc. Cuộc thảo luận rộng rãi và rõ ràng các chi tiết đã được linh động bởi sự chân thành và tình thân huynh đệ.

Lần theo lịch sử thăng trầm của Giáo Hội tại Trung Quốc và căn cứ vào những biến cố chính của những năm gần đây, Cuộc Họp đã khảo sát những vấn đề trầm trọng nhất và khẩn thiết nhất liên quan đến giáo hội, và là những vấn đề đang chờ được giải quyết cách tương xứng, đúng theo những nguyên tắc căn bản của cơ chế thần thiêng của giáo hội và của sự tự do tôn giáo.

Với lòng biết ơn sâu xa, Cuộp Họp đã ghi nhận chứng tá sáng chói của các giám mục, linh mục và giáo dân, vì đã không chiều theo các thỏa hiệp và đã giữ vững lòng trung thành với Ngai Toà Thánh Phêrô, cả đôi khi phải trả giá bằng những đau khổ nặng nề. Với niềm vui đặc biệt, Cuộc Họp cũng đã ghi nhận rằng ngày nay gần như toàn thể các giám mục và linh mục đều hiệp thông với Ðức Giáo Hoàng.

Ngoài ra, điều ngạc nhiên là sự gia tăng số tín hữu của cộng đoàn giáo hội, một cộng đoàn được mời gọi, cả tại Trung Quốc, hãy làm chứng cho Chúa Kitô, hãy nhìn về phía trước với niềm hy vọng và hãy đáp ứng, trong công cuộc rao giảng Phúc Âm, (hãy đáp ứng) những thách thức mới mà xã hội đang phải đương đầu.

Trong nhiều góp ý của các tham dự viên, được nổi bật ý chí tiếp tục đi trên con đường đối thoại đầy tôn trọng và có tinh thần xây dựng với những Thẩm Quyền cai trị, để vượt qua những điều không hiểu nhau trong quá khứ. Ngoài ra, Cuộc Họp ước mong tiến đến sự bình thường hoá những liên lạc trên nhiều cấp bực khác nhau, nhắm cho phép một cuộc sống đức tin an bình và phong phú hoa trái tốt trong Giáo Hội và nhắm đến việc cùng nhau hoạt động cho điều thiện hảo của dân tộc trung quốc và cho nền hoà bình trong thế giới.

Ðược thông báo rộng rãi về những để nghị đã được chín mùi trong cuộc họp, Ðức Thánh Cha đã vui lòng quyết định sẽ gởi Thư cho những người công giáo tại Trung Quốc.

 

(Ðặng Thế Dũng chuyển dịch Việt ngữ theo nguyên văn tiếng Ý)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page