Tòa Thánh báo cáo kết quả

cuộc Hội Nghị Ðặc Biệt tại Vatican

về Giáo Hội tại Trung Quốc

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Tòa Thánh báo cáo kết quả cuộc Hội Nghị Ðặc Biệt tại Vatican về Giáo Hội tại Trung Quốc.

Tin Vatican (Vat 20/01/2007) - Sau cuộc Hội Nghị Ðặc Biệt tại Vatican về Giáo Hội tại Trung Quốc, chiều thứ Bảy, ngày 20 tháng Giêng năm 2007, Phát ngôn viên Tòa Thánh báo cáo kết quả cuộc Hội Nghị. Trong báo cáo nói rõ rằng, điều nghiêm trọng tại Trung Quốc là vấn đề thiếu Tự Do Tôn Giáo. Báo cáo cũng cho biết, Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI sẽ viết một lá thư Mục Vụ gửi Giáo Hội tại Trung Quốc. Ðức Thánh Cha không tham dự cuộc Hội Nghị này, nhưng ngài vẫn theo dõi các báo cáo của Hội Nghị. Cuộc Hội Nghị được diễn ra tại Dinh Tông Tòa ở nội thành Vatican. Nội dung của báo cáo được viết như sau:

 

"Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI mong ước được hiểu rõ tường tận tình hình của các tín hữu tại Trung Quốc. Ðặc biệt là ngài đã triệu tập cuộc Hội Nghị 2 ngày tại Vatican để thảo luận về những vấn đề của Giáo Hội tại Trung Quốc, từ ngày 19 đến 20 tháng Giêng năm 2007.

"Cuộc Hội Nghị được chủ tọa bởi Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh. Cùng tham dự cuộc Hội Nghị có các vị đại biểu của Hội Ðồng Giám Mục Trung Quốc (Hồng Kông, Ma Cao, Ðài Loan), và các chuyên viên của các Ủy Ban Tòa Thánh đặc trách Nghiên Cứu về Vấn Ðề của Trung Quốc. Trong Hội Nghị, các cuộc thảo luận được diễn ra tốt đẹp trong bầu khí thuận hòa và đầy yêu thương, quan tâm đặc biệt đến Giáo Hội tại Trung Quốc.

"Những thảo luận trong cuộc Hội Nghị, được căn cứ theo những biến cố lịch sử đầy khổ đau và bị bách hại trong quá khứ cũng như những sự kiện quan trọng xảy ra trong thời gian gần đây. Mọi người nhiệt tình nghiên cứu và thảo luận về những vấn đề nghiêm trọng và cần thiết. Các vấn đề này cần phải được giải quyết dựa theo các nguyên tắc thích hợp của nền thần học Giáo Hội và quyền tự do tôn giáo. Cuộc Hội Nghị cũng đặc biệt quan tâm trong tâm tình biết ơn và yêu thương thắm thiết đến những chứng nhân anh hùng của các Giám Mục, Linh Mục và của các giáo hữu tại Trung Quốc. Họ là những người đã giữ vững niềm tin, luôn sống trung thành với Ðấng Kế Vị Ngai Tòa Thánh Phêrô, mặc dù họ phải trả giá với những bách hại đầy đau thương và gian khổ. Hội Nghị cũng đặc biệt bày tỏ niềm khâm phục và cảm động khi biết chắc rằng hầu như toàn thể các Giám Mục, Linh Mục và Giáo Hữu (tại Trung Quốc) luôn giữ vững niềm hiệp thông cùng với Ðức Thánh Cha.

"Ngoài ra, Giáo Hội tại Trung Quốc vẫn đang trong đà gia tăng và phát triển làm cho mọi người đều khâm phục và ngạc nhiên. Cộng đoàn các tín hữu này đang được mời gọi để trở thành những chứng nhân của Ðức Kitô trong niềm Hy Vọng sẽ có một tương lai tươi sáng. Họ là những người luôn sẵn sàng dấn thân rao truyền chân lý cũng như sẵn sàng đối diện với mọi khó khăn để cố gắng xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

"Qua những đóng góp phong phú của các tham dự viên, Hội Nghị đề nghị sẽ tiếp tục đối thoại với Chính Phủ Trung Quốc để cố gắng tạo nên những mối liên lạc tốt đẹp và để xóa đi những hiểu lầm đã xảy ra trong quá khứ. Ngoài ra Hội Nghị cũng mong ước đạt được sự bình thường hóa các mối quan hệ với chính phủ Trung Quốc, để cho Giáo Hội tại Trung Quốc có thể sinh hoạt tôn giáo trong yên bình, có được những phát triển tốt đẹp trong mọi phương diện, và cùng nhau hợp tác để xây dựng một xã hội hòa bình và thịnh vượng.

"Ðức Thánh Cha, sau khi duyệt xét tất cả các báo cáo cũng như các đề nghị của Hội Nghị, sẽ viết một Lá Thư Mục Vụ gửi Giáo Hội Công Giáo tại Trung Quốc.

Vatican, Thứ Bảy, ngày 20 tháng Giêng năm 2007

 

(Joseph Trương chuyển dịch Việt ngữ từ bản dịch tiếng Trung Hoa)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page