Lời cầu chúc Xuân Ðinh Hợi

của Ðức Hồng Y Gioan B. Phạm Minh Mẫn

Tổng Giám mục Saigòn

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Lời cầu chúc Xuân Ðinh Hợi của Ðức Hồng Y Gioan B. Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Saigòn.

 

Saigòn, ngày 5 tháng Giêng năm 2007

Năm 2007, Năm Sống Ðạo yêu thương và phục vụ

 

Anh em linh mục,

Anh chị em tu sĩ và giáo dân thân mến,

Tháng trước, nhân dịp đầu Năm Mới 2007, tôi đã gởi đến anh chị em "lời chúc" Năm Mới bình an. Nay, nhân dịp Xuân Ðinh Hợi về trên đất nước, tôi vui mừng gởi đến anh chị em "lời cầu" cho linh mục, cho tu sĩ và cho gia đình.

Lời cầu nầy, tôi sẽ tâm niệm hàng ngày trong Năm Sống Ðạo. Tôi ước mong mọi người hằng ngày cũng hiệp ý tâm niệm lời cầu đó, nhằm nhắc nhở nhau và khích lệ nhau sống Ðạo như lòng Chúa mong ước.

Tôi cũng ước mong lời cầu nầy đến tay các tín hữu như mối dây liên kết mọi con cái trong gia đình Chúa, mọi người thợ trong vườn nho Chúa. Tôi tin rằng Cha trên trời sẽ dùng mối dây hiệp thông liên kết nầy để biến lời cầu cho anh chị em thành hiện thực, và thương ban cho anh chị em thêm nhiều năng lực nhằm kiến tạo một cộng đồng nhân loại mới, ngày càng tiến đến gần nguồn sống dồi dào, và góp phần xây dựng đất nước trên sự thật và công bằng, trong tình yêu thương và bình an. Ðó là cách mở đường cho anh chị em đồng bào và đồng loại đồng hành đi đến Mùa Xuân tươi sáng ở ngày mai.

 

Lời cầu cho linh mục

Lạy Cha là Tình Thương vô biên,

1. Xin Cha thương cho linh mục biết noi gương Mẹ Maria, - năng đem cả tâm tình và con tim lắng nghe, - chiêm ngắm và kết hiệp với Con Cha là hiện thân của Tình Thương, --- để những ai tiếp xúc với linh mục, - cảm nhận Chúa Tình Thương làm người đang khiêm tốn hiện diện với họ, - như nguồn ánh sáng và sức mạnh - cho niềm tin yêu và hy vọng của họ.

2. Xin Cha thương cho linh mục biết đem hết tâm trí - gắn bó với hy lễ của Chúa Giêsu Thánh Thể, --- để Chúa Thánh Thể thông ban cho linh mục - tâm tình yêu thương và hiệp nhất, - năng lực hy sinh và phục vụ, - là năng lượng làm cho cuộc đời linh mục - tỏa sáng lòng từ ái bao dung, - lòng quảng đại phục vụ của Chúa đối với mọi người, - nhất là người nghèo khổ và bất hạnh.

3. Xin Cha thương cho linh mục - biết gắn kết đời mình với Lời Chúa, --- để Ánh Sáng và Sức Sống Lời Chúa - giúp cho lời giảng dạy của linh mục đi đôi với gương sáng, - và mở đường cho nhiều người anh em - đi đến sự sống chan hoà áng sáng chân lý và bình an.

4. Xin Cha thương cho linh mục - biết nghe theo sự soi sáng dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, - là nguồn lực yêu thương và thánh hoá, --- để dân Chúa dưới sự hướng dẫn của linh mục, - cảm thấy Chúa làm người đang hiện diện và đồng hành với họ, - như Ðường dẫn đến tận nguồn Chân Lý tròn đầy, - tận suối Tình Thương vô biên, - tận mạch Sự Sống viên mãn.

5. Xin Cha thương cho linh mục - biết sống theo gương Chúa làm người, - làm người đồng hoá với con người, - đồng cảm và bao dung với gia đình, - chia sẻ vui buồn, lo âu và hy vọng của họ, --- để liên kết mọi người và mọi gia đình trong một cộng đồng nhân loại mới, - sống trong sự thật và công bằng, - trong sự thánh thiện và hiệp nhất, - trong yêu thương và an bình, - bây giờ và mãi mãi. - Amen.

 

Lời cầu cho người sống đời thánh hiến

Lạy Cha là Tình Thương vô biên,

1. Nhờ Thánh Tử Giêsu là hiện thân của Tình Thương, - nhờ Thánh Linh là nguồn lực yêu thương, - là hai quà tặng vô giá Cha trao ban cho loài người, - xin Cha thương hướng dẫn người thánh hiến, --- để qua lời nói và việc làm của họ - người người trở nên chứng nhân Tình Thương phục vụ đối với gia đình nhân loại.

2. Xin Cha thương cho người thánh hiến - biết noi gương Mẹ Maria - năng đem cả tâm tình lắng nghe, - chiêm ngắm và kết hiệp với Chúa Giêsu, - là nguồn sống mới cho đời thánh hiến, --- để những ai tiếp xúc với người thánh hiến - cảm nhận Chúa làm người đang khiêm tốn hiện diện với họ, - như nguồn ánh sáng và sức mạnh - của niềm tin yêu và hy vọng của họ.

3. Xin Cha thương cho người thánh hiến - biết gắn kết đời mình với Lời Chúa, --- để ánh sáng và sức sống Lời Chúa - giúp cho lời giảng dạy của họ đi đôi với gương sáng, - và mở đường cho nhiều người - đi đến tận nguồn Sự Thật tròn đầy, - tận suối Tình Thương vô biên, - tận mạch Sự Sống viên mãn.

4. Xin Cha thương cho người thánh hiến - biết sống theo gương Chúa làm người ở giữa chúng sinh, - làm người đồng hoá với con người, - đồng cảm và bao dung với gia đình, - chia sẻ lo âu và hy vọng của họ, --- để liên kết mọi người, mọi gia đình trong một cộng đồng nhân loại mới, - sống trong sự thật và công bằng, trong sự thánh thiện và hiệp nhất, - trong yêu thương và bình an, - bây giờ và mãi mãi. - Amen.

 

Lời cầu cho Gia Ðình

Lạy Cha là Chúa Tình Thương, - là nguồn gốc của mọi gia đình trên trời dưới đất,

1. Nhờ Thánh Tử Giêsu là hiện thân của Tình Thương, - nhờ Thánh Linh là năng lực yêu thương, - xin Cha thương giúp mọi gia đình - trở nên Ðền thánh Tình Thương, - trở nên thành trì bảo vệ tình thương, - và chứng nhân Tình Thương chung thủy đối với gia đình nhân loại.

2. Xin Cha thương giúp cho mọi tư tưởng, - mọi việc làm của bậc vợ chồng - mang lại niềm an vui và hạnh phúc cho gia đình họ, - và cho gia đình của mọi người anh em.

3. Xin Cha thương giúp cho các bạn trẻ - tìm gặp nơi gia đình họ - tình thương bảo vệ chở che - giúp cho họ lớn lên trong niềm tin yêu và hy vọng.

4. Xin Cha thương giúp cho tình yêu trong các gia đình trẻ, - nhờ ơn bí tích Hôn Phối và Thánh Thể dưỡng nuôi, - ngày càng vững mạnh hơn mọi thử thách trong cuộc đời họ.

5. Nhờ lời cầu bầu của Thánh Gia Thất, - xin Cha thương giúp mọi gia đình - chu toàn sứ vụ yêu thương và phục vụ trong cộng đồng xã hội, - để nhà nhà được sống trong sự thật và công bằng, trong sự thánh thiện và hiệp nhất, trong yêu thương và bình an.

6. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô - là Ðường dẫn mọi gia đình đến tận nguồn Sự Thật tròn đầy, - tận suối Tình Thương vô biên, - tận mạch Sự Sống viên mãn, - bây giờ và mãi mãi. - Amen.

 

Gioan B. Phạm Minh Mẫn

Hồng Y Tổng Giám mục

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page