ÐTC đã hoàn tất việc chú thích

bài thuyết trình ngài đã đọc

tại Ðại Học Regensburg bên Ðức

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã hoàn tất việc chú thích bài thuyết trình ngài đã đọc tại Ðại Học Regensburg bên Ðức, ngày 12 tháng 9 năm 2006.

Tin Vatican (Vat. Apic 9/10/2006) - Bài diễn văn của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI tại Ðại Học Regensburg, bên Ðức, hôm ngày 12 tháng 9 năm 2006 và dành cho giới trí thức đại học, là bài diễn văn duy nhất trong số 14 bài diễn văn đã được đọc trong chuyến viếng thăm quê hương miền Nam nước Ðức, giờ đây được phổ biến chính thức với những chú thích thêm vào cuối trang.

Mọi người có thể tham khảo bản văn chính thức với những chú thích của Ðức Thánh Cha, trong trang điện tử của Vatican. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, khi phổ biến bài diễn văn này trước đây, ngày 12 tháng 9 năm 2006, Phòng Báo Chí Toà Thánh đã có thông báo giới truyền thông biết rằng: trong tuơng lai, bài diễn văn --- có tính cách như bài thuyết trình cho giới trí thức đại học --- sẽ có thêm phần chú thích được phổ biến sau. Và chúng ta cũng đã biết về những phản ứng tại một số quốc gia hồi giáo, do sự hiểu lầm điều Ðức Thánh Cha muốn nói, khi ngài trích lại câu nhận xét tiêu cực của hoàng đế Byzantin về Vị Tiên Tri Mahomết.

Giờ đây, sau những phản đối từ phía anh chị em hồi giáo quá khích, và sau những giải thích từ phía Tòa Thánh, những chú thích chính thức nơi cuối trang, của bài "diễn văn thuyết trình" này có một giá trị soi sáng đặc biệt.

Trước hết, trong một chú thích, ÐTC nhấn mạnh đến sự tôn trọng của ngài dành cho Hồi giáo. Nơi chú thích số 3, ÐTC còn đi xa hơn việc thuần tuý trích dẫn nguồn thư tịch được sử dụng, để viết thêm lời giải thích như sau: "Lời trích dẫn này, trong thế giới Hồi giáo, -- buồn thay -- đã bị dùng như lời nói lên lập trường của chính tôi, và như thế đã khơi dậy sự giận dữ, một sự giận dữ có thể hiểu được. Tôi hy vọng độc giả sẽ hiểu ngay rằng câu trích này không nói lên phán đoán của tôi đối với Kinh Coran; tôi kính trọng Kinh Coran, với sự kính trọng mà tôi dành cho Bản Văn Thánh của một tôn giáo lớn. Khi trích dẫn bản văn của hoàng đế Manuel II, tôi chỉ có ý định duy nhất này là làm nổi bật tương quan thiết yếu giữa đức tin và lý trí. Trên bình diện nói về tương quan này, tôi đồng ý với hoàng đế Manuel II, nhưng không vì thế mà chấp nhận cuộc tranh luận của ngài như là của chính tôi."

Ðược biết toàn bài "diễn văn thuyết trình" này của Ðức Thánh Cha có tất cả là 13 chú thích cuối trang.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page