Những Lời Huấn Ðức của

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI

vào Trưa Chúa Nhật, ngày 26/02/2006

về Ý Nghĩa Mùa Chay

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Lời Huấn Ðức của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI vào Trưa Chúa Nhật, ngày 26 tháng 2 năm 2006, về Ý Nghĩa Mùa Chay.

(Radio Veritas Asia 27/02/2006) - Quý vị và các bạn thân mến. Chúa Nhật, ngày 26 tháng 2 năm 2006, là Chúa Nhật thứ VIII Mùa Thường, tức là Chúa Nhật cuối cùng của Mùa Thường trước khi bắt đầu Mùa Chay, vào thứ Tư lễ Tro mùng 1 tháng 3 năm 2006. Vì thế, trong bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin Trưa Chúa Nhật, ngày 26 tháng 2 năm 2006, ÐTC đã nói về ý nghĩa của Mùa Chay sắp đến. Chúng ta hãy lắng nghe những lời của Ðức Thánh Cha như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Phúc âm theo thánh Marcô được dùng liên tục như mối dây liên kết những cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật của năm phụng vụ này (theo chu kỳ B) và cống hiến cho chúng ta con đường học sống đạo, -- con đường dự tòng -- con đường hướng dẫn người đồ đệ đến việc nhìn nhận Chúa Giêsu là Con Một Thiên Chúa. Do một sự trùng hợp hay ho, đoạn Phúc Âm được dùng trong Thánh Lễ Chúa Nhật hôm nay, (ngày 26 tháng 2 năm 2006) nói đến chủ đề việc ăn chay: như anh chị em đã biết, thứ Tư tới đây, sẽ bắt đầu Mùa Chay, với nghi thức xức tro và việc ăn chay đền tội. Như thế, bài Phúc âm của Thánh Lễ Chúa nhật này là rất đúng lúc. Bài phúc âm thuật lại rằng, trong khi Chúa Giêsu ngồi ăn nơi nhà Ông Lêvi, người thu thuế thuộc nhóm publicanô, thì những người Pharisêu và các môn đệ của Gioan Tẩy Giả chất vấn Chúa tại sao các môn đệ của Chúa không ăn chay như họ. Chúa Giêsu trả lời rằng những khách được mời đến dự tiệc cưới, không thể nào ăn chay, trong khi chàng rể còn ở với họ; nhưng rồi họ sẽ ăn chay khi chàng rể bị cất đi khỏi họ" (x. Mc 2,18020). Khi nói như thế, Chúa Kitô mạc khải căn cước của Ngài là Ðấng Thiên Sai, là vị Hôn Phu của Dân Israel, là Ðấng đến mở tiệc cưới với Dân Ngài. Tất cả những ai nhận ra Người và tiếp đón Người với đức tin, thì vui mừng. Tuy nhiên, Người sẽ phải chịu chính những người nhà mình khước từ và giết chết: trong giờ phút đó, trong cuộc thương khó và cái chết của người, thì sẽ đến giờ của tang chế và chay tịnh.

Như tôi đã nói, đọan Phúc Âm của Thánh Lễ Chúa Nhật hôm nay (tức Chúa Nhật ngày 26 tháng 2 năm 2006), loan báo trước ý nghĩa của Mùa Chay. Thật vậy, nói một cách chung, Mùa Chay là một Tưởng Nhớ Vĩ Ðại về cuộc Thương Khó của Chúa, chuẩn bị cho Cuộc Vượt Qua Phục Sinh của Chúa. Trong thời gian Mùa Chay, tín hữu sẽ không hát lời ca Alleluia và được mời gọi thực thi những hình thức thích hợp của việc hy sinh đền tội. Các tín hữu không trải qua Mùa Chay với tinh thần "cũ", dường như thể đây là một việc nặng nề và nhàm chán, nhưng với tinh thần "mới" của người đã gặp được nơi Chúa Giêsu và nơi mầu nhiệm Vượt Qua của Người, (gặp được) ý nghĩa cho cuộc đời, và từ đó ý thức rõ ràng rằng tất cả mọi sự đều quy hướng về Chúa. Ðây là thái độ sống của Thánh Phaolô tông đồ, Ðấng đã quả quyết rằng mình bỏ lại sau lưng tất cả mọi sự, để có thể hiểu biết Chúa Kitô, để có thể biết được "sức mạnh của sự phục sinh Chúa, được tham dự vào những sự đau khổ của Chúa, trở nên giống như Chúa trong cái chết, với niềm hy vọng đạt đến sự sống lại từ cỏi chết" (thư Philiphê chuơng 3 , câu 10-11).

Xin Mẹ Maria rất thánh hãy là vị thầy và là người hướng dẫn chúng ta trên con đường sống Mùa Chay. Khi Chúa Giêsu quyết định tiến về Giêrusalem để chịu Khổ Nạn, Mẹ đã theo Chúa với Ðức Tin hoàn toàn. Như "chiếc bình mới", Mẹ lãnh nhận "rượu mới", mà Con Mẹ mang đến cho Lễ Cưới của Ðấng Thiên Sai (x. Mc 2,22). Và như thế, ân sủng mà chính Mẹ, với bản năng của một người Mẹ, đã khẩn xin cho đôi tân hôn tại Cana, thì Mẹ là nguời đầu tiên lãnh nhận ân sũng đó từ dưới chân thập giá, một ân sủng được đổ ra từ cạnh sườn của Con Mẹ, Ðấng là sự nhập thể của Tình Yêu Thiên Chúa cho nhân lọai (x, Thông Ðiệp Thiên Chúa là Tình Yêu", các số 13-15).

 

Quý vị và các bạn thân mến,

Ðó là những lời huấn đức của ÐTC Bênêđitô XVI vào Trưa Chúa Nhật, ngày 26 tháng 2 năm 2006, về ý nghĩa Mùa Chay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page