ÐTC nói về công việc trợ giúp phát triển

các Quốc Gia vùng quanh Sa Mạc Sahara

bên Phi Châu

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC nói về công việc trợ giúp phát triển các Quốc Gia vùng quanh Sa Mạc Sahara bên Phi Châu.

Tin Vatican (Vat 20/02/2006) - Sáng thứ Hai, ngày 20 tháng 2 năm 2006, ÐTC Bênêđitô XVI đã tiếp kiến 8 thành viên của Ban Quản Trị "Quỹ Gioan Phaolô II Trợ Giúp Vùng Sahel", và đã khuyến khích Hội hãy cương quyết tiếp tục công cuộc trợ giúp cho các dân tộc sinh sống tại các quốc gia quanh vùng sa mạc Sahara. ÐTC cũng quả quyết rằng công cuộc trợ giúp này cũng góp phần vào việc đối thọai liên tôn.

Ðược biết "Quỹ Gioan Phaolô II Trợ Giúp Vùng Sahel" phát sinh từ tình thương liên đới của các tín hữu , nhất là các tín hữu công giáo Ðức, đáp lại cách quảng đại lời kêu gọi của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II tại Ouagadougou, Phi Châu, để trợ giúp cho các dân tộc sinh sống trong vùng quanh sa mạc Sahara, đang phải đương đầu với những hậu quả của nạn hạn hán và nạn sa mạc Sahara càng ngày càng lan rộng thêm. "Quỹ Gioan Phaolô II trợ giúp vùng Sahel" đã được thành lập vào năm 1984, và thuộc về Hội Ðồng Toà Thánh Ðồng Tâm (Cor Unum), nhưng do những thẩm quyền của các giáo hội địa phương quản trị. Vị chủ tịch của Ban Quản Trị "Quỹ Gioan Phaolô II trợ giúp cho vùng Sahel" là Ðức Cha Jean Pierre Bassène, giám mục Kolda, bên nước Sénégal. Ðược biết vùng Sahel gồm có 9 quốc gia sau đây: Tchad, Burkina Faso, Niger, Mali, Mauritanie, Sénégal, Guinée Bissau, Ghana và Cap-Vert. Kể từ khi được thành lập vào năm 1984 đến nay, "Quỹ Gioan Phaolô II trợ giúp cho Sahel" đã tài trợ tổng cộng lên đến 22 tỉ mỹ kim, cho các dự án chống nạn nghèo đói, bảo đảm nguồn lương thực, bảo vệ sức khoẻ, và phát triển xã hội. Ðó là những vấn đề hậu quả của nạn hạn hán trong vùng và nạn sa mạc càng ngày càng lan rộng thêm.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page