Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI

công bố danh sách 15 vị tân Hồng Y

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI công bố danh sách 15 vị tân Hồng Y.

Tin Vatican (Vat. 22/02/2006) - Sáng thứ Tư, ngày 22 tháng 2 năm 2006, trước khi kết thúc buổi tiếp kiến chung hằng tuần, tại Ðại Thính Ðường Phaolô VI, Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI công bố danh sách 15 vị tân Hồng Y, trong danh sách gồm có Ðức Tổng Giám Mục Sean Patrik O'Malley, Boston; Ðức Cha Joesph Trần Nhật Quân (Zen Ze Kiun), Hong Kong; Ðức Tổng Giám Mục Gaudencio B. Rosales, Manila; Ðức Tổng Giám Mục Nicolas Cheong-Jin-Suk, Seoul Hàn Quốc. (Việt Nam và Ðài Loan không có tân Hồng Y trong danh sách lần này).

Trong danh sách 15 vị tân Hồng Y này, có 12 vị dưới 80 tuổi, là những vị còn ở mức tuổi được quyền vào mật viện mỗi khi có những cuộc bầu tân Giáo Hoàng.

Sau đây là danh sách 15 vị tân Hồng Y được Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI công bố vào sáng thứ Tư, ngày 22 tháng 2 năm 2006:

 

1. Ðức Tổng Giám Mục  William Joseph Levada, Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo Lý Ðức Tin (Hoa Kỳ);

2. Ðức Tổng Giám Mục Franc Rodé, C.M., Tổng Trưởng Thánh Bộ Dòng Tu và Ðời Sống Thánh Hiến (Slovenia);

3. Ðức Tổng Giám Mục Agostino Vallini, Tổng Trưởng Tòa Tối Cao Bảo Lưu Ấn Tông Tòa (Ý);

4. Ðức Tổng Giám mục Jorge Liberato Urosa Savino, Tổng Giám Mục Giáo Phận Caracas (Venezuela);

5. Ðức Tổng Giám Mục Gaudencio B. Rosales, Tổng Giám Mục Giáo Phận Manila, (Phi Luật Tân);

6. Ðức Tổng Giám Mục Jean-Pierre Ricard, Tổng Giám Mục Giáo Phận Bordeaux (Pháp);

7. Ðức Tổng Giám Mục Antonio Canizares Llovera, Tổng Giám Mục Giáo Phận Toledo (Tây Ban Nha);

8. Ðức Tổng Giám Mục Nicolas Cheong-Jin-Suk, Tổng Giám Mục Giáo Phận Seoul (Hàn Quốc);

9. Ðức Tổng Giám Mục Sean Patrik O'Malley, O.F.M. Tổng Giám Mục Giáo Phận Boston (Hoa Kỳ);

10. Ðức Tổng Giám Mục Stanis Dziwisz, Tổng Giám Mục Giáo Phận Cracovia (Ba Lan);

11. Ðức Tổng Giám Mục Carlo Caffarra, Tổng Giám Mục Giáo Phận Bologna (Ý);

12. Ðức Cha Joseph Trần Nhật Quân, S.D.B.  (Joseph Zen Ze Kiun) Giám Mục Giáo Phận Hong Kong (Hong Kong, Trung Hoa).

Ngoài 12 vị dưới 80 tuổi ở danh sách trên, Ðức Thánh Cha cũng công bố thêm 3 vị tân Hồng Y trên 80 tuổi sau đây:

13. Ðức Tổng Giám Mục Andrea Cordero Lanza Di Montezemolo, Tổng Quản Ðại Thánh Ðường Phaolô ngoại thành (Ý);

14. Ðức Tổng Giám Mục Peter Poreku Dery, Cựu Tổng Giám Mục Giáo Phận Tamale (Ghana, Phi Châu);

15. Linh Mục dòng Tên P. Albert Vanhoye, S.J. cựu Giám Ðốc Học Viện Kinh Thánh và Thư Ký Hội Ðồng Giáo Hoàng về Kinh Thánh (Pháp).

 

(Joseph Trương)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page