Cuộc Họp Báo của Ban Giám Ðốc

Ðài Phát Thanh Vatican

nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cuộc Họp Báo của Ban Giám Ðốc Ðài Phát Thanh Vatican nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập.

Tin Vatican (VIS, VAT. 21/02/2006) - Lúc 11 giờ 30 phút sáng thứ Ba, ngày 21 tháng 2 năm 2006, tại Ðại Sảnh "Gioan Phaolô II" của Phòng Báo Chí Toà Thánh, Ban Giám Ðốc Ðài Phát Thanh Vatican, do linh mục Tổng Giám Ðốc Federico Lombardi, dòng Tên, lãnh đạo, đã mở cuộc họp báo giới thiệu Ðài Phát Thanh Vatican, nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập.

Mở đầu bài thuyết trình, Linh Mục Tổng Giám Ðốc Ðài Phát Thanh Vatican đã nhắc lại mục tiêu chính của Ðài, như được ghi trong Nội Quy của Ðài, như sau: "Ðài Vatican được 75 tuổi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình còn trẻ. Sứ mạng mà Ðài Phát Thanh Vatican đã lãnh nhận từ Ðức Thánh Cha, nay vẫn còn hết sức thời sự. Trong nội quy, sứ mạng đó đã được cô động trong công thức như sau: "Rao Truyền cách tự do, trung thành và hữu hiệu sứ điệp kitô, và kết nối trung tâm của công giáo với nhiều quốc gia trên thế giới, qua những công việc sau đây:

- phổ biến tiếng nói và những giáo huấn của Ðức Giáo Hoàng,

- thông tin về những họat động của Toà Thánh,

- trở thành tiếng vọng vang của sinh họat công giáo trên thế giới,

- hướng đến việc thẩm định những vấn đề thời sự theo ánh sáng của giáo huấn giáo hội và trong chú ý liên lỉ đến những dấu chỉ của thời đại (các số 1.3).

Linh Mục Tổng Giám Ðốc Ðài Phát Thanh Vatican nói tiếp như sau: "Chúng tôi không phải là những kẻ sáng chế ra những nội dung của sứ mạng, nhưng chúng tôi đón nhận chúng và đọc hiểu chúng trong tương quan với những vấn đề của thời đại, với những đợi chờ của các thính giả, và chúng tôi diễn dịch và giải thích những điểm nội dung đó "trong những nền văn hoá khác nhau". Ðài phát thanh Vatican xác tín mình là phương tiện đặc biệt hữu ích để thông truyền việc phục vụ của Ðức Giáo Hoàng,

- qua bởi đặc tính đa văn hoá của đài, được diễn tả trong hơn 40 thứ tiếng,

- và qua bởi tính cách mềm dẻo thích nghi trong hành động.

Tính cách đa văn hoá phản ánh cho tính cách phổ quát của giáo hội, cho việc giáo hội tôn trọng các nền văn hoá, và cho ước muốn hội nhập sứ điệp Tin Mừng vào trong các nền văn hoá. Ðài phát thanh Vatican ý thức về tầm quan trọng đáng kể của vài chương trình ngôn ngữ trong thế giới ngày nay (chẳng hạn như chương trình tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha); Ðài luôn chống lại mọi hình thức "thực dân văn hoá" và nâng đỡ cho nhiều truyền thống văn hoá khác nhau trong giáo hội. Ngoài ra Ðài Phát Thanh Vatican có sứ mạng và truyền thống dấn thân đặc biệt để nâng đỡ cho các giáo hội địa phương gặp khó khăn, hoặc do bởi tính cách thiểu số hoặc do bởi thiếu tự do. Vẫn luôn luôn có những yêu cầu mở thêm những chương trình ngôn ngữ mới, nhưng rất tiếc là các nguồn tài chánh chúng tôi rất giới hạn.

Linh Mục Tổng Giám Ðốc Federico Lombardi, dòng Tên, cũng đã nhắc đến lịch sử phần kỹ thuật phát thanh càng ngày càng mở rộng thêm, tuỳ theo những phương tiện truyền thông xã hội hiện có. Những phương tiện nầy luôn hoà nhập với nhau và bổ túc cho nhau (như phát thanh - internet và truyền hình). Cha đã nói trong cuộc họp báo như sau: "Ðài Phát Thanh Vatican đã trải qua các giai đoạn, từ việc sử dụng làn sóng ngắn, rồi đến các làn sóng trung bình (MW), rồi theo lượng sóng FM, hệ thống Vệ tinh truyền thông, đến Internet.. (Webcasting, Podcasting...). Ðài Phát ThanhVatican sử dụng mọi phương tiện kỹ thuật truyền thông hiện có, bởi vì thích ứng với những nhu cầu của từng vùng phát thanh khác nhau, thì có những loại phương tiện kỹ thuật khác nhau... Trên bình diện sản xuất chương trình, thì toàn bộ tiến trình kỹ thuật thu thanh đã được chuyển đổi từ kỹ thuật analog sang kỷ thuật số... Trên bình diện máy phát thanh, thì Ðài cũng đang tiên phong trong việc sử dụng thử máy phát kỹ thuật số cho làn sóng ngắn và làn sóng trung bình... Trên bình diện "phát thanh" qua hệ thống trang điện tử, thì Ðài Phát Thanh Vatican đang trắc nghiệm hệ thống kỹ thuật mới, cho phép vừa phát âm thanh vừa kèm theo chữ viết. Truyền thông đã trở thành đa-phương-tiện kỹ thuật (multimedia).

Cha Tổng Giám Ðốc Ðài Phát Thanh Vatican cho biết thêm rằng hiện nay, trên toàn thế giới, có hơn 1,000 đài phát thanh phát lại chương trình của Ðài Vatican.

Toàn bộ nhân viên của đài Phát Thanh Vatican hiện nay là 384 nguời (269 nam và 115 nữ), trong số này có 34 linh mục, 9 nam tu sĩ, 235 nam giáo dân và 106 nữ giáo dân. Xét theo quốc tịch, thì toàn bộ nhân viên của đài Vatican gồm có 59 quốc tịch khác nhau. Ðài hiện phát thanh trong 45 ngôn ngữ, trong số này có 30 chương trình ngôn ngữ được đặt vào trang Ðiện Tử và phát qua internet. Tổng cộng toàn đài Vatican có 20 máy phát, trong số này có 10 máy phát làn sóng ngắn, 6 máy phát làn sóng trung bình, và 4 máy phát sóng FM. Tổng cộng dàn Anten, Ðài Vatican có 36 dàn Anten, trong số này có 32 dàn Anten cho làn sóng ngắn, 3 dàn Anten cho làn sóng trung bình, và 1 dàn Anten cho sóng FM.

Tổng chi phí một năm của toàn đài Vatican là khoảng từ 20 đến 25 triệu tiền Euro, trong số này 57% dành cho chi phí nhân sự. Tổng cộng số giờ phát thanh trong một năm trên tất cả các máy phát sóng khác nhau là 23,482 giờ.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page