Kỷ niệm một Năm, ngày qua đời

của Ðức Ông Giussani, vị sáng lập

Phong Trào Hiệp Thông và Giải Phóng

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Kỷ niệm một Năm, ngày qua đời của Ðức Ông Giussani, vị sáng lập Phong Trào Hiệp Thông và Giải Phóng.

Tin Vatican (VIS 21/02/2006) - Thứ Tư, ngày 22 tháng 2 năm 2006, là ngày kỷ niệm giáp một năm Ðức Ông Luigi Giussani qua đời. Ngài là vị sáng lập phong trào Hiệp Thông và Giải Phóng. Nhân dịp này, Toà Thánh đã công bố vào hôm thứ Ba, ngày 21 tháng 2 năm 2006, Bức Thư Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI gởi cho Linh Mục Julian Carron, người kế vị Ðức Ông Giussani, đương kim chủ tịch Phong Trào Hiệp Thông và Giải Phóng.

Trong thư, ÐTC đã đề cao Ðức Ông Luigi Giussani như là "người cha và vị thầy của nhiều bạn trẻ" được Ðức Ông hướng dẫn đến gặp và nhìn nhận Chúa Kitô làm trung tâm cho đời sống họ. ÐTC cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho giáo hội một vị mục tử nhiệt thành, yêu thương con người vì tình yêu đối với Chúa Kitô. ÐTC nhấn mạnh đến khiá cạnh nổi bật nhất trong cuộc đời của Ðức Ông Giussani là lòng trung thành kiên vững với Chúa Kitô và cố gắng liên lỉ để thông truyền kho tàng sứ điệp phúc âm cho mọi người. Cuối cùng, ÐTC kêu gọi tất cả những ai dấn thân sống con đường tu đức của Ðức Ông Luigi Giussani, hãy duy trì sự hiệp thông với các giám mục và các thẩm quyền trong giáo hội, và cầu chúc cho phong trào Hiệp Thông và Giải Phóng được ơn phục vụ công cuộc của Tin Mừng, với niềm vui, và tiếp tục công việc vị sáng lập đã bắt đầu.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page