Những Nhận Ðịnh của

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI

về Vai Trò của tạp chí

"Văn Minh Công Giáo"

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Nhận Ðịnh của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI về Vai Trò của tạp chí "Văn Minh Công Giáo" (La Civilta Cattolica).

(Radio Veritas Asia 19/02/2006) - Quý vị và các bạn thân mến. Sáng thứ Sáu ngày 17 tháng 2 năm 2006, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã tiếp kiến nhóm 45 biên tập viên của bán nguyệt san "Văn Minh Công Giáo" (La Civilta Cattolica) do các cha Dòng Tên điều hành và xuất bản. Ðược biết bán nguyệt san "Văn Minh Công Giáo" đã được Ðức Giáo Hoàng Piô IX thiết lập vào năm 1850, với một quy chế riêng, như là một cơ quan bán chính thức của Toà Thánh, để trình bày những sự thật của đức tin kitô. Những bài báo đăng trong bán nguyệt san "Văn Minh Công Giáo", đều phải được Phủ Quốc Vụ Khanh của Toà Thánh Vatican duyệt qua, trước khi in. Trong bài diễn văn đọc trong dịp tiếp kiến này, ÐTC đã nhận định về nền văn hoá hiện nay như là một nền văn hoá càng ngày càng đóng kín trước Thiên Chúa và từ chối quy luật luân lý của Ngài. Xác định sứ mạng của bán nguyệt san "Văn Minh Công Giáo", Ðức Thánh Cha khuyến khích tạp chí hãy tham dự vào cuộc trao đổi văn hoá, và trình bày nghiêm chỉnh những sự thật của đức tin kitô, một cách rõ ràng và trung thành với quyền giáo huấn của Giáo Hội. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản dịch tiếng Việt nguyên văn bài diễn văn này như sau:

 

Quý biên tập viên của tập chí Văn Minh Công Giáo thân mến,

Tôi vui mừng được tiếp anh em và tất cả những ai cộng tác với anh em trong nhiều hình thức khác nhau. Tôi biết rõ và đánh giá cao công việc mà tạp chí đang thực hiện để phục vụ giáo hội, từ năm 1850 đến nay, khi vị tiền nhiệm đáng ghi nhớ của tôi, chân phước giáo hoàng Piô IX, đã thiết lập tạp chí "một cách vĩnh viễn" với một quy chế đặc biệt, trong đó có nói rõ mối dây liên kết riêng biệt của tạp chí với Toà Thánh. Người ta có thể nhìn thấy nơi đó biểu hiện cho lòng tin tưởng đặc biệt của các vị Giáo Hoàng tiền nhiệm của tôi đối với tạp chí, vừa đồng thời người ta cũng nhìn thấy nơi đó lời kêu gọi anh em hãy trung thành với những định hướng của Toà Thánh. Trong cảnh huống hay thay đổi ồn ào của những yếu tố lịch sử, mối dây liên kết này đã không bao giờ bị giảm mất. Ðiều này được chứng minh qua những lời mà các vị giáo hoàng tiền nhiệm tôi đã nói với tập chí, trong thời gian dài 155 năm của lịch sử tạp chí, từ khi được thành lập đến nay. Thật vậy, trong những văn bản đó, người ta luôn nhìn thấy sự quan tâm của các vị giáo hoàng đối với công việc của tạp chí Văn Minh Công Giáo. Các ngài nhìn thấy sự hữu ích của tạp chí đối với Giáo Hội. Các ngài đánh giá cao lòng trung thành liên lỉ của tạp chí đối với những định hướng của quyền Giáo Huấn.

Trong thời đại chúng ta, trong đó Chúa Giêsu mời gọi giáo hội hãy rao giảng Tin Mừng Cứu Rỗi với lòng hăng say mới, người ta không thể nào không đi tìm những cách thức mới để tiếp cận hoàn cảnh lịch sử, mà trong đó con người nam nữ sinh sống, để trình bày cho họ một cách hữu hiệu lời rao giảng Tin Mừng. Tuy nhiên, để tiếp tục trung thành với bản chất và trách vụ của mình, Tạp Chí Văn Minh Công Giáo cần canh tân chính mình liên lỉ vừa biết đọc đúng những dấu chỉ của thời đại. Trong thực tế, vào thời đại chúng ta hôm nay, càng ngày càng xuất hiện rõ một nền văn hoá chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa tương đối hoá và đề cao cá nhân và ảnh hưởng của chủ nghĩa duy khoa học và duy thực nghiệm; như thế, xuất hiện một nền văn hoá càng ngày càng đóng kín trước Thiên Chúa và những quy định luân lý của Ngài, mặc dù không luôn luôn có thành kiến chống lại kitô giáo. Vì thế, quả thật là lớn lao biết bao, cố gắng mà những người công giáo được mời gọi thực hiện, để phát triển cuộc đối thoại với nền văn hoá ngày nay, và để làm cho nền văn hoá này mở rộng đón nhận những giá trị thường hằng của Ðấng Siêu Việt.

Ðây là cố gắng mà trong đó các tín hữu sử dụng những phương thế do đức tin và lý trí cung cấp cho; thọat tiên, những phương tiện này không tương xứng cho lắm, nhưng được hữu hiệu nhờ quyền năng Thiên Chúa, một quyền năng không đi theo con đường của quyền lực và thành công. Ðàng khác, người ta không nên quên rằng trong thế giới, cũng có biết bao dấu chỉ hy vọng, hoa trái của hành động của Chúa Thánh Thần trong lịch sử. Những hoa trái đó, chẳng hạn như sự bén nhạy mới của biết bao người nam nữ đối với những giá trị tôn giáo, sự chú ý mới đối với Kinh Thánh, sự tôn trọng những nhân quyền một cách tốt đẹp hơn những gì đã xảy ra, cả trong quá khứ gần đây, ý muốn đối thọai với những tôn giáo khác. Một cách đặc biệt, Ðức Tin vào Chúa Giêsu có thể giúp nhiều người đón nhận ý nghĩa của đời sống cũng như của cuộc phiêu lưu con người, bằng cách cống hiến cho con người những điểm quy chiếu thường bị thiếu trong một thế giới hết sức vội vàng và không định hướng.

Như thế, người ta thấy được đâu là sứ mạng của tạp chí có tính cách văn hoá như tạp chí Văn Minh Công Giáo; đó là tham dự vào cuộc tranh luận văn hoá hiện nay, để đề nghị, -- một cách nghiêm chỉnh, nhưng dễ hiểu cho tất cả mọi người, -- những sư īthật của đức tin kitô, một cách rõ ràng và trung thành với quyền giáo huấn của Giáo Hội, và cũng để bênh vực -- nhưng không bút chiến -- sự thật đôi khi bị bóp méo, bởi những tố cáo không nền tảng gán cho giáo hội. Như chiếc đèn soi trên con đường mà tạp chí Văn Minh Công Giáo được mời gọi đi qua, tôi muốn nhắc đến Công Ðồng Vaticanô II. Những phong phú giáo lý và mục vụ mà Công Ðồng tích chứa -- và nhất là sự gợi hứng căn bản của Công Ðồng -- chưa được đồng hoá cách trọn vẹn nơi cộng đồng kitô, mặc dù đã 40 năm qua rồi, kể từ khi Công Ðồng bế mạc. Chắc chắn Công Ðồng đã mang đến cho giáo hội sức thúc đẩy mới, có khả năng canh tân giáo hội và chuẩn bị cho giáo hội đáp trả cách tương xứng những vấn đề mới mà văn hoá hiện nay đặt ra cho con người nam nữ thời đại chúng ta. Ðàng khác, Công Ðồng Vaticanô II đã được đưa vào trong nhiều văn kiện có tính cách giáo lý và mục vụ, mà Toà Thánh và các Hội Ðồng Giám Mục của nhiều quốc gia đã công bố về những vấn đề mới được phát sinh gần đây. Những văn kiện này là nguồn luôn sống động mà tạp chí Văn Minh Công Giáo có thể múc lấy trong công việc của mình. Ðây là vấn đề phổ biến và nâng đỡ hoạt dộng của Giáo Hội trong tất cả mọi lãnh vực của sứ mạng. Tạp Chí cần dấn thân đặc biệt vào trong công việc phổ biến học thuyết xã hội của Giáo Hội, một trong những đề tài mà trong suốt thời gian 155 năm hoạt động, tạp chí đã bàn đến cách rộng rãi hơn.

Tôi muốn kết thúc cuộc gặp gỡ chúng ta hôm nay nơi đây, bằng việc xác nhận lòng tin tưởng của Toà Thánh đối với Tạp Chí của anh em, trong niềm xác tín chắc chắn rằng tất cả những biên tập viên và những cộng tác viên của tạp chí, noi gương của những ai đã đi trước họ, biết đáp lại lòng tin tưởng này với lòng trung thành đầy vui tươi và với tinh thần phục vụ. Trong khi tôi phó thác cho Mẹ Maria, ngai toà sự khôn ngoan, công việc của tạp chí Văn Minh Công Giáo, tôi xin gởi đến tất cả, biên tập viên và cộng tác viên của tạp chí, cũng như gởi đến tất cả những độc giả đáng mến của tạp chí, phép lành Toà Thánh đặc biệt.

 

(bản dịch Việt ngữ của Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page