ÐTC Bênêđitô XVI lưu nhiệm

Ðức Hồng Y Camillo Ruini

trong trách vụ Chủ Tịch HÐGM Italia

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Bênêđitô XVI lưu nhiệm Ðức Hồng Y Camillo Ruini trong trách vụ Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Italia.

Tin Roma (Apic 14/02/2006) - Hôm thứ Ba, 14 tháng 2 năm 2006, Phòng báo chí Toà Thánh đã thông báo cho biết Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã lưu nhiệm Ðức Hồng Y Camillo Ruini trong trách vụ chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Italia, cho đến khi có quyết định mới (-- "donec aliter provideatur" --).

Ðược biết nhiệm kỳ thứ ba Ðức Hồng Y Ruini làm chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Italia sẽ chấm dứt ngày 6 tháng 3 năm 2006; nhưng phiên họp các giám mục Italia, để bầu chọn ban lãnh đạo, chỉ diễn ra vào ngày 9 tháng 4 năm 2006, tức hơn một tháng sau đó. Ðức Hồng Y Ruini đã thi hành chức vụ Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Italia, từ 15 năm qua, và ngày 19 tháng 2 năm 2006, -- tức không đầy một tuần lễ nữa -- thì Ðức Hồng Y được trọn 75 tuổi, mức tuổi về hưu theo giáo luật. Vả lại, Ðức Hồng Y Camillo Ruini đang bị bệnh tim, nên ngài đã làm đơn xin từ nhiệm. Và từ cuối tháng Giêng năm 2006, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã mở cuộc tham khảo các giám mục Italia về người kế vị đức hồng y Ruini trong tương lai. Ðây là lần đầu tiên trong lịch sử, một vị giáo hoàng tham khảo ý kiến của 226 giám mục Ý, qua bức thư đề ngày 26 tháng Giêng năm 2006, gởi đến từng giám mục, qua đức Tổng Giám Mục Paolo Romeo, sứ thần Toà Thánh tại Italia, để xin các ngài đề nghị những vị có thể kế vị đức hồng y Camillo Ruini.

Trong khi đó giới báo chí Italia đã gợi ra danh sách những vị sau đây có thể được bổ nhiệm lãnh trách vụ Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Italia:

1- Ðức Hồng Y Angelo Scola, hiện là giáo chủ Venezia, miền đông bắc Italia.

2- Ðức Hồng Y Dionigi Tettamanzi, Tổng Giám Mục Milanô, miền bắc Italia.

3- Ðức Hồng Y Tarcisio Beretone, Tổng Giám Mục Genova, miền Trung Italia.

4- Ðức Tổng Giám Mục Carlo Caffara, Tổng Giám Mục Bologna, miền trung Italia.

5- Ðức Hồng Y Severino Poletto, Tổng Giám Mục Torinô, miền Bắc Italia.

6- Ðức Hồng Y Ennio Antonelli, Tổng Giám Mục Firenze,miền Trung Italia.

Theo nguồn tin của hãng thông tấn công giáo Thụy Sĩ, thì Ðức Hồng Y Camillo Ruini, sẽ duy trì trách vụ Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Italia cho đến Ðại Hội Toàn Quốc lần thứ IV, của Giáo Hội Italia, sẽ được tổ chức tại thành phố Verona, từ ngày 16 đến 20 tháng 10 năm 2006. Cũng theo nhận định của hãng tin công giáo Thụy Sĩ, Ðức Hồng Y Camillo Ruini, Tổng Ðại Diện Ðức Thánh Cha cai quản giáo phận Roma và là Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Italia, là nhân vật có ảnh hưởng mạnh trên sinh họat chính trị và tôn giáo của đất nước Italia. Với quyết định lưu nhiệm Ðức Hồng Y Camillo Ruini, một cách vô hạn định, theo công thức "cho đến khi có quyết định mới" (donec aliter provideatur), ÐTC Bênêđitô XVI nói lên sự ủng hộ của ngài đối với những lập trường của Ðức Hồng Y Camillo Ruini.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page