Các Giám Mục bạn của

Phong Trào Focolare (Tổ Ấm)

họp nhau tại Castel Gandolfo

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Giám Mục bạn của Phong Trào Focolare (Tổ Ấm) họp nhau tại Castel Gandolfo.

Tin Roma (Apic 14/02/2006) - Khoảng 100 giám mục trên thế giới, thành viên hoặc bạn của phong trào Tổ Ấm (Focolare) đang họp nhau tại Castel Gandolfo quanh đề tài chính là Thông Ðiệp "Thiên Chúa là Tình Yêu" của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI; Thông Ðiệp được Ðức Hồng Y Ennio Antonelli, Tổng Giám Mục Firenze, miền trung Italia, giải thích. Ðứng đầu nhóm các giám mục này là Ðức Hồng Y Miloslav Vlk, Tổng Giám Mục Praha; các ngài tham dự buổi tiếp kiến chung của Ðức Thánh Cha vào sáng hôm thứ Tư 15 tháng 2 năm 2006.

Ðây là cuộc Họp lần thứ 30 của các Giám Mục thành viên hoặc bạn của phong trào Focolare. Các ngài cũng sẽ trao đổi về đề tài: "nền tu đức của sự hiệp nhất". Cuộc Họp lần thứ nhất đã được tổ chức năm 1977, do sáng kiến của Ðức Cha Klaus Hemmerle, lúc đó là giám mục giáo phận Aix-La-Chapelle, (Aachen), Ðức Quốc, với sự ủng hộ nâng đỡ của Ðức Phaolô VI.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page