Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI

chủ tọa cuộc Họp các Vị Ðứng Ðầu

Các Cơ Quan Trung Ương Toà Thánh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI chủ tọa cuộc Họp các Vị Ðứng Ðầu Các Cơ Quan Trung Ương Toà Thánh.

Tin Vatican (Apic 13/02/2006) - Sáng thứ Hai ngày 13 tháng 2 năm 2006, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã chủ toạ cuộc họp với các Vị Hồng Y và các Vị đứng đầu các Bộ, các Hội Ðồng, các Cơ Quan, thuộc Giáo Triều Roma.

Theo thông lệ, Toà Thánh chỉ có thông cáo cho biết có cuộc họp, nhưng không cho biết gì về những vấn đề được bán đến. Tuy nhiên, qua các nguồn tin riêng, các quan sát viên cho rằng một trong những đề tài được bàn đến, có vấn đề tái hội nhập vào giáo hội những tín hữu cực kỳ thủ cựu của nhóm ly khai theo Ðức Cha Marcel Lefèvre, mà hiện nay vị đứng đầu là Ðức Cha Bernard Fellay. Ðược biết vào năm 1988, Ðức Cha Marcel Lefèvre, vị lãnh đạo đầu tiên của Huynh Ðoàn thủ cựu Thánh Piô X, đã tự ý phong chức giám mục cho bốn vị, mà không có phép của Toà Thánh. Hiện nay, Huynh Ðoàn Thánh Piô X gồm có khoảng 150,000 tín hữu, hiện diện tại 50 quốc gia trên thế giới, với 460 linh mục, 178 chủng sinh, 70 nam tu sĩ, và 133 nữ tu.

Giờ đây, theo hãng thông tấn Ansa của Italia, thì Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI có ý định cho phép các thành viên của Huynh Ðoàn Thánh Piô X, được hưởng một sự độc lập nào đó, giống như một giáo hạt tòng nhân, và được phép cử hành phụng vụ theo nghi thức của Thánh Giáo Hoàng Piô V. Ngoài ra, cũng theo nguồn tin này, ÐTC cũng đã bàn với các cộng sự viên về việc cải tổ giáo triều Roma, và về một Công Nghị Hồng Y trong tương lai, để phong những vị tân hồng y. Ðược biết, hôm ngày 11 tháng 2 năm 2006, hai nhật báo xuất bản tại Italia, nhật báo "Cộng Hoà" (La Republica) và nhật báo "Người đưa tin chiều" (Il Corriere della sera), loan tin rằng vào thứ Tư 22 tháng 2 năm 2006, đúng ngày lễ kính Toà Thánh Phêrô, ÐTC Bênêđitô XVI sẽ loan báo triệu tập công nghị hồng y đầu tiên của ngài vào ngày 25 tháng 3 năm 2006, đúng ngày lễ Truyền Tin, để phong những vị tân hồng y.

Ðược biết Hồng Y Ðoàn hiện nay có 168 vị, trong số này có 110 vị dưới 80 tuổi, còn quyền vào Mật Viện để bầu giáo hoàng. Nhưng đến tháng 3 năm 2006, sẽ có thêm hai vị quá hạn tuổi 80, và như thế chỉ còn 108 vị hồng y dưới 80 tuổi. Ðược biết, năm 1975, Ðức Phaolô VI đã quyết định con số các vị Hồng Y vào mật Viện bầu giáo hoàng phải là 120 vị. Trong triều giáo hoàng của mình dài hơn 26 năm, Ðức Gioan Phaolô II đã triệu tập 9 lần Công Nghị Hồng Y để phong tước vị hồng y.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page