Kết thúc việc lập án

phong chân phước và phong thánh

cho Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

bên BaLan

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Kết thúc việc lập án phong chân phước và phong thánh cho Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bên BaLan.

Tin BaLan (Apic 10/02/2006) - Toà Án Giáo Hội bên BaLan để chuẩn bị cho việc phong chân phước và phong thánh cho Ðức Gioan Phaolô II, sẽ kết thúc hồ sơ lập án vào ngày mùng 1 tháng 4 năm 2006. Ðức Cha Chủ Tịch Ủy ban Lập Hồ Sơ bên BaLan, Ðức Cha Tadeusz Pieronek, đã cho biết như trên hôm thứ Sáu, ngày 10 tháng 2 năm 2006.

Ðược biết Toà Án Giáo Hội bên BaLan đã bắt đầu công việc lập hồ sơ vào tháng 11 năm 2005, tại Cracovia, nơi Ðức Gioan Phaolô II đã trải qua phần lớn cuộc đời trước khi được chọn lên kế vị thánh Phêrô tại ngai toà Roma. Công việc chính của Toà Án này là lắng nghe các nhân chứng tại BaLan về cuộc đời của Ðức Gioan Phaolô II.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page