Buổi Tiếp Kiến ÐTC dành cho

các Thành Viên của Bộ Giáo Lý Ðức Tin

đang tham dự Phiên Họp Khoáng Ðại của Bộ

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Buổi Tiếp Kiến ÐTC dành cho các Thành Viên của Bộ Giáo Lý Ðức Tin đang tham dự Phiên Họp Khoáng Ðại của Bộ.

(Radio Veritas Asia 11/02/2006) - Quý vị và các bạn thân mến. Trưa thứ Sáu, mùng 10 tháng 2 năm 2006, Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI đã tiếp kiến những cộng sự viên của ngài trong vòng 24 năm qua, khi ngài còn là Hồng Y Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Ðức Tin. Những cộng sự viên này đang tham dự phiên họp khoáng đại của Bộ. Trong bài diễn văn dành cho các ngài, ÐTC trình bày về công việc của Bộ phục vụ cho sự thật của Chúa, và về đời sống kitô dựa trên sự Thật mạc khải này, vừa đồng thời nhắc đến vài điểm nội dung chính yếu của Thông Ðiệp "Thiên Chúa làTình Yêu", vừa được ban hành. ÐTC đã nói như sau:

 

Kính thưa quý Ðức Hồng Y,

Thưa Chư Huynh đáng kính trong hàng giám mục và linh mục, Anh chị em thân mến,

Tôi vui mừng được gặp lại Bộ Giáo Lý Ðức Tin, vào cuối Phiên Họp Khoáng Ðại của Bộ. Ðây là Bộ mà tôi đã được vui mừng lãnh đạo trong vòng hơn hai mươi năm, do bổ nhiệm của vị tiền nhiệm tôi là Ðức Gioan Phaolô II. Chư huynh và anh chị em làm tôi nhớ lại tất cả những ai trong những năm qua đã cộng tác làm việc trong bộ giáo lý đức tin này. Tôi xin cảm tạ và nói lên lòng mộ mến đối với tất cả mọi người. Tôi không thể nào không nhớ lại thời gian làm việc hăng say và hữu ích mà tôi đã trải qua tại Bộ Giáo Lý Ðức Tin, cơ quan có trách vụ cổ võ và bảo vệ giáo lý đức tin và phong hoá trong toàn thể giáo hội công giáo.

Trong đời sống của giáo hội, Ðức Tin có tầm quan trọng căn bản, bởi vì hồng ân Thiên Chúa trao ban chính mình trong mạc khải là hồng ân thật căn bản. Và con người đón nhận hồng ân này trong Ðức Tin. Chính đây là tầm quan trọng của Bộ Giáo Lý Ðức Tin, trong việc phục vụ cho toàn thể giáo hội và cách đặc biệt cho các vị giám mục, thầy dạy đức tin và là mục tử. Trong tinh thần đoàn thể tính, Bộ Giáo Lý Ðức Tin được mời gọi cổ võ và nhắc lại tính cách trung tâm của Ðức Tin công giáo, trong lối diễn tả đích thực của nó. Khi yếu đi nhận thức về tính cách trung tâm của đức tin, thì đời sống giáo hội mất đi sức sống nguyên thủy và bị tiêu hao xuống cấp thành như những sinh hoạt khô khan không kết quả gì, hoặc bị rút gọn thành như sự khôn khéo chính trị mang mùi trần tục. Nếu sự thật của đức tin được đặt vào trung tâm của đời sống kitô, một cách đơn sơ và nhất quyết, thì đời sống con người được trở nên linh động bởi một tình thương không ngừng nghỉ và không ranh giới, như tôi đã nhắc lại trong thông điệp mới đây "Thiên Chúa là Tình Yêu".

Tình Yêu Bác Ái, từ con tim Thiên Chúa qua con tim của Chúa Giêsu Kitô, được đổ tràn xuống trên thế gian nhờ Chúa Thánh Thần, như là tình yêu có sức canh tân tất cả. Tình Yêu này phát sinh từ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô trong Ðức Tin: "Vào khởi đầu của cuộc sống kitô, không có một quyết định luân lý hay một tư tưởng cao cả, nhưng có một cuộc gặp gỡ với một biến cố, với một Ðấng ban cho đời sống con người một chân trời mới và, như thế, một đình hướng vững chắc" (TÐ Deus Caritas Est, số 1). Chúa Giêsu Kitô là Sự Thật nhập thể làm Người và lôi kéo thế gian về lại với Người. Ánh sáng được Chúa Giêsu chiếu soi là ánh quang của sự thật. Mọi sự thật khác là một mãng của Sự Thật Toàn Vẹn là chính Nguời và quy hướng về Người. Chúa Giêsu là ngôi sao bắc đẩu cho tự do con người: Không có Người, thì tự do con người bị mất hướng, bởi vì nếu không hiểu biết sự thật, thì sự tự do bị biến chất, trở nên cô lập và bị rút gọn thành như một sự quyết chọn khô khan. Với Chúa Kitô, sự tự do gặp lại chính mình, nhận biết mình được làm nên để hướng đến sự thiện, và được thể hiện trong những hành động và nếp sống của tình yêu.

Vì thế Chúa Giêsu ban cho con người sự thân thiện trọn vẹn với sự thật, và mời gọi con người hãy liên lỉ sống trong sự thật. Ðây là sự thật được trao ban như là thực tại có sức tái tạo con người vừa đồng là thực tại thời vượt qua con người và thống trị con người; Ðây là Mầu Nhiệm tiếp nhận vừa đồng thời vượt qua sức lực của trí năng. Không gì, ngoại trừ tình yêu đối với sự thật, có thể thành công thôi thúc trí năng con người đến những chân trời mới chưa được khám phá. Chúa Giêsu Kitô, sự thật sung mãn, lôi kéo đến với mình mọi con tim con người, làm cho con tim đó được triển nở và tràn đầy niềm vui. Thật vậy, chỉ có sự thật mới có khả năng xâm chiếm trí năng và làm cho trí năng được vui trọn vẹn. Chính niềm vui này mới mở rộng những chiều kích của tinh thần con người, vừa nâng dậy tinh thần con người thoát ra khỏi những lo âu của sự ích kỷ và làm cho nó có khả năng yêu thương đích thật. Chính kinh nghiệm về niềm vui này mới đánh động, mới lôi kéo con người đến sự tôn thờ trong tự do, chớ không phải một sự tuân phục nô lệ, nhưng làm cho con tim cúi mình khâm phục truớc sự Thật mà nó đã gặp.

Vì thế, việc phục vụ cho đức tin, một việc phục vụ được hiểu như là làm chứng cho Ðấng là Sự Thật trọn vẹn, (việc phục vụ này) cũng là phục vụ cho niềm vui; và chính niềm vui này mà Chúa Kitô phổ biến trong thế gian: đó là niềm vui của đức tin vào Chúa, niềm vui của sự thật được thông truyền nhờ Chúa, niềm vui của ơn cứu rỗi đến từ Chúa! Ðây chính là niềm vui mà con tim con người cảm nghiệm được, khi chúng ta quỳ xuống để thờ lạy Chúa Giêsu trong đức tin. Chính Tình Thương này đối với sự thật mới có sức linh ứng và định hướng con đường sống của người kitô tiến đến gặp gỡ với thế giới hôm nay, mới có sức linh ứng và định hướng sự dấn thân của giáo hội trong công cuộc rao giảng phúc âm. Ðây là chủ để mà chư huynh và anh chị em đã dừng lại để thảo luận trong Phiên Họp Khoáng Ðại này. Giáo Hội vui mừng đón nhận những thành quả đạt được trong lãnh vực kiến thức con người và nhìn nhận rằng công cuộc rao giảng phúc âm đòi buộc việc chấp nhận những chân trời và những thách thức mà những kiến thức hiện đại đang mở ra. Thật ra, những tiến bộ lớn trong kiến thức khoa học, --- mà chúng ta đã biết được trong thế kỷ vừa qua, --- đã giúp hiểu tốt hơn về mầu nhiệm các tạo vật, vừa ghi dấu sâu xa vào tâm thức của tất cả các dân nước. Những tiến bộ của khoa học đôi khi đã xảy ra thật nhanh, đến độ làm cho trở nên phức tạp việc nhìn nhận như thế nào những tiến bộ này là phù hợp với những sự thật được Thiên Chúa mạc khải về con người và thế giới. Vài quả quyết của kiến thức khoa học lại đi ngược với những sự thật mạc khải này. Ðiều này cách nào đó có thể gây lẫn lộn cho các tín hữu và cả kết thành một khó khăn cho việc rao giảng và tiếp nhận Phúc Âm. Vì thế mọi nghiên cứu nhắm đào sâu hiểu biết về các sự thật do lý trí khám phá ra, --- trong niềm xác tín là không có sự tranh chấp nào giữa lý trí và đức tin" (Fides et ratio, 17), --- ( mọi nghiên cứu như thế) là điều hết sức quan trọng. Chúng ta không nên lo sợ khi đối diện với thánh thức này: Chúa Giêsu Kitô quả thật là Chúa của toàn thể tạo vật và là Chúa của trọn cả lịch sử. Tín hữu biết rõ rằng "Tất cả mọi sự đều đã được dựng nên nhờ Ngài và để hướng về Ngài... Tất cả mọi sự đều hiện hữu trong Ngài" (Col 1,16.17). Nhờ liên lỉ đào sâu sự hiểu biết về Chúa Kitô, trung tâm của vũ trụ và lịch sử, chúng ta có thể chứng minh cho mọi người nam nữ của thời đại chúng ta rằng đức tin vào Chúa không phải là không có ảnh hưởng gì đến số phận của nhân lọai; thật ra, đức tin là sự thành toàn của tất cả những gì thật sự là con người. Chỉ trong viễn tượng này mà chúng ta có thể cống hiến những trả lời đầy thuyết phục cho con người đang đi tìm. Dấn thân nghiên cứu này này có tầm quan trọng quyết định cho lời rao giảng và cho sự thông truyền đức tin trong thế giới ngày nay. Trách vụ rao giảng Phúc âm ngày nay đòi hỏi, --- như là ưu tiên khẩn cấp, --- (đòi hỏi) một sự dấn thân như vậy. Ðối thọai giữa đức tin và lý trí, giữa tôn giáo và khoa học, cống hiến không những khả thể để chỉ cho con người ngày nay, một cách hữu hiệu và có sức thuyết phục hơn, lý lẽ vững chắc để tin vào Thiên Chúa, nhưng còn chỉ cho biết rằng trong Chúa Giêsu Kitô có sự thành toàn vĩnh viễn của mọi khát vọng đích thật của con người. Theo nghĩa này, một cố gắng nghiêm chỉnh để rao giảng phúc âm không thể nào lãnh đạm làm ngơ trước những thao thức phát sinh từ những khám phá khoa học hiện nay và từ những yêu cầu của triết học. Ước muốn biết sự thật thuộc về bản tính con người và trọn cả tạo vật là một lời mời gọi mênh mông hãy đi tìm những câu trả lời có sức mở ra trí khôn con người đón nhận câu trả lời cao cả mà trí khôn con người từ muôn thuở đi tìm và chờ đợi: "Sự Thật của mạc khải kitô, được gặp thấy nơi Chúa Giêsu thành Nazareth, cho phép bất cứ ai được đón nhận "mầu nhiệm" cuộc đời mình. Như là sự thật tối cao, sự thật mạc khải, dù luôn tôn trọng sự tự lập của tạo vật và tôn trọng sự tự do của nó, (sự thật tối cao) thôi thúc tạo vật mở rộng tâm hồn đón nhận sự siêu việt. Chính tại điểm này, tương quan giữa sự thật và sự tự do đạt đến chóp đỉnh và Lời Chúa sau đây được hiểu cách trọn vẹn: "anh em sẽ biết được sự thật và sự thật sẽ làm cho anh em đuợc tự do." (Gn 8,32) (Fides et Ratio, 15).

Bộ giáo lý Ðức Tin gặp thấy nơi đây lý do biện giải cho sự dấn thân của mình và gặp thấy nơi đây chân trời cho việc phục vụ của Bộ. Công việc phục vụ của chư huynh và anh chị em cho sự trọn vẹn của đức tin là phục vụ cho sự thật, và do dó phục vụ cho niềm vui, một niềm vui phát sinh từ tận con tim và là niềm vui phát sinh tử cỏi thâm sâu của tình yêu mà Chúa Kitô đã mở ra với con tim Ngài bị đâm thâu qua trên thập giá, và là tình yêu mà Chúa Thánh Thần không ngừng đổ tràn trề xuống trên thế gian. Nhìn từ quan điểm này, thừa tác vụ của chư huynh và của anh chị em trên bình diện tín lý, có thể định nghĩa cách đúng như là thừa tác vụ mục vụ. Việc phục vụ của chư huynh và của anh chị em là phục vụ cho sự phổ biến trọn vẹn ánh sáng của Thiên Chúa trong thế gian. Ánh sáng Ðức Tin, --- được diễn tả trong sự trọn đầy và toàn diện của nó, --- có thể luôn luôn soi sáng công việc của chư huynh và của anh chị em, và trở thành "ngôi sao" hướng dẫn và trợ giúp, để đưa con tim mọi người đến với Chúa Kitô. Ðây là một dấn thân rất trầm trọng và cũng rất hấp dẫn, một dấn thân của sứ mạng của nguời kế vị thánh Phêrô, sứ mạng mà chư huynh và anh chị em được mời gọi cộng tác vào. Xin hết lòng cám ơn chư huynh và anh chị em. Với những tâm tình trên, tôi xin ban cho tất cả phép lành toà thánh.

 

Quý vị và các bạn thân mến,

Vừa rồi là bài diễn văn của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI cho tất cả tham dự viên Phiên Họp Khoáng Ðại của Bộ Giáo Lý Ðức Tin, giải thích công việc phục vụ cho sự Thật, để hướng con người đến cùng Thiên Chúa, Ðấng là Sự Thật.

Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page