Tổng thống BaLan xác nhận ngày giờ

ÐTC Bênêđitô XVI đến thăm BaLan

từ ngày 25 đến 28 tháng 5 năm 2006

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tổng thống BaLan xác nhận ngày giờ ÐTC Bênêđitô XVI đến thăm BaLan là từ ngày 25 đến 28 tháng 5 năm 2006.

Tin Roma (Apic 27/01/2006) - Sau khi đã được Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI tiếp kiến vào sáng ngày 26 tháng Giêng năm 2006, Tổng Thống BaLan, Ông Lech Kaczynski đã tiếp giới báo chí tại Toà Ðại Sứ BaLan ở Roma, liền ngay buổi chiều cùng ngày và xác nhận rằng ÐTC sẽ đến thăm BaLan từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 5 năm 2006, và rằng ÐTC sẽ thăm các địa điểm Cracovia, thủ đô Varsava, Ðền Thánh Ðức Mẹ Ðen tại Czestochowa, Trại Tập Trung Ðức Quốc Xã ở Auschwitz, và Wadovice, quê hương sinh trưởng của Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Tổng thống BaLan nhấn mạnh đến tầm quan trọng của một vị giáo hoàng gốc người Ðức (Ðức Bênêđitô XVI) đến thăm BaLan trong lúc này, và tầm quan trọng của chuyến viếng thăm đối với Liên Hiệp Âu Châu cũng như đối với mối liên lạc giữa hai quốc gia BaLan và Ðức Quốc. Tổng Thống BaLan cho rằng dân chúng BaLan sẽ đón tiếp Ðức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI thật nồng nhiệt.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page