Toà Thánh công bố

Sứ Ðiệp Mùa Chay năm 2006

của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Toà Thánh công bố Sứ Ðiệp Mùa Chay năm 2006 của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI.

Tin Vaticasn (Apic 31/01/2006) - Thứ Ba 31 tháng Giêng năm 2006, Phòng Báo Chí Toà Thánh đã công bố Sứ Ðiệp Mùa Chay năm 2006 của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI, tập trung giải thích câu trích từ Phúc âm theo thánh Mathêu (9,36), nói về thái độ của Chúa Giêsu đối với dân chúng, như sau: "Nhìn thấy đám đông dân chúng, Chúa Giêsu tỏ lòng yêu thương họ." (Mt 9,36).

Sứ Ðiệp Mùa Chay năm 2006 đã được ÐTC ấn ký ngày 29 tháng 9 năm 2005, nhưng mãi đến ngày 31 tháng Giêng năm 2006 mới được công bố. Trong Sứ Ðiệp, ÐTC cho biết ngài muốn gợi ý suy tư về công cuộc phát triển. ÐTC đã viết như sau trong Sứ Ðiệp: "Giáo Hội biết rõ rằng, để cổ võ công cuộc phát triển toàn diện, thì điều cần thiết là "cái nhìn" của chúng ta về con người phải dựa theo cái nhìn của Chúa Kitô". Theo Ðức Thánh Cha, không thể nào tách rời sự đáp trả những nhu cầu vật chất và xã hội của con người ra khỏi sự đáp trả những nhu cầu sâu xa của con tim. Phần đóng góp trước tiên của giáo hội cho công cuộc phát triển con người và phát triển các dân nước, không thể hiện nơi những phương tiện vật chất hay trong những giải pháp kỹ thuật, nhưng "trong sự rao giảng sự thật của Chúa Kitô, Ðấng giáo dục các lương tâm và giảng dạy phẩm giá đích thật của nhân vị và của lao động, vừa cổ võ cho một nền văn hoá có thể thật sự đáp ứng tất cả những yêu cầu của con người." ÐTC cũng nhấn mạnh đến những điều nghịch lại cái nhìn của Chúa Kitô và không thể chấp nhận được, như cảnh nghèo đói của đa phần nhân lọai, thái độ lãnh đạm và thái độ ích kỷ đóng kín. Theo Ðức Thánh Cha, các việc đạo đức như ăn chay, bố thí và cầu nguyện mà Giáo Hội đề nghị các tín hữu thực hiện trong Mùa Chay,là những dịp thuận tiện để người tín hữu thay đổi cái nhìn của mình sao cho phù hợp với cái nhìn của Chúa. Vào thời đại của sự tuỳ thuộc lẫn nhau có tầm mức toàn cầu, người ta có thể nhận thấy rằng "không một dự án kinh tế, xã hội hay chính trị nào, có thể thay thế cho việc trao ban chính mình cho kẻ khác trong đó được thể hiện tình thương bác ái. Qua các tín hữu, người ta gặp thấy trong giáo hội nhiều hình thức, nhiều kiểu mẫu thực hiện đức bác ái, và nhắm đến mục tiêu phát triển, chẳng hạn như các nhà thương, các đại học, các trường huấn luyện chuyên nghiệp, và những kinh doanh loại nhỏ. ÐTC kêu gọi đến trách nhiệm của những vị có thẩm quyền quyết định trong các lãnh vực chính trị và kinh tế hãy cổ võ một công cuộc phát triển dựa trên sự tôn trọng phẩm giá của từng người.

Và kết thúc sứ điệp, ÐTC nhìn nhận rằng người kitô cũng đã phạm những lầm lỗi trong lịch sử. Vì thế ÐTC kêu gọi các tín hữu hãy thực hiện cuộc hoán cải, trở về với Ðấng là nguồn mạch của tình thương.

Ðược biết Mùa Chay năm 2006 sẽ bắt đầu ngày mùng 1 tháng 3 và kéo dài cho đến ngày 16 tháng 4 năm 2006. Chúng tôi sẽ phổ biến bản dịch tiếng Việt nguyên văn Sứ Ðiệp Mùa Chay 2006 của ÐTC trong Mục Gặp Gỡ với Ðức Thánh Cha vào mỗi ngày thứ Tư hằng tuần. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page