ÐTC Beneđitô XVI bổ nhiệm

Linh mục John Hung Shan Chuan, SVD

làm tân Giám Mục chính Tòa

Giáo Phận Chia-Yi (Gia Nghĩa), Ðài Loan

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

ÐTC Beneđitô XVI bổ nhiệm Linh mục John Hung Shan Chuan (Hồng Sơn Xuyên), dòng Ngôi Lời (SVD), làm tân Giám Mục chính Tòa Giáo Phận Chia-Yi (Gia Nghĩa), Ðài Loan.

Tin Vatican (dựa theo bản tin của Vatican ngày 16/01/2006) - Ngày 16 tháng Giêng năm 2006, ÐTC Beneđitô XVI bổ nhiệm Linh mục John Hung Shan Chuan (Hồng Sơn Xuyên), dòng Ngôi Lời (SVD), làm tân Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Chia-Yi (Gia Nghĩa), Ðài Loan. Ðây quả là một tin vui đặc biệt cho Giáo Phận Chia-Yi (Gia Nghĩa), vì giáo phận này đã gần 2 năm nay trống ngôi không có giám mục.

Ðức tân Giám Mục John Hung Shan Chuan (Hồng Sơn Xuyên), sinh ngày 20/09/1943 tại Ðảo Peng-hu (Bành Hồ) thuộc giáo phận Chia-Yi (Gia Nghĩa). Năm 1967 vào nhà Tập Dòng Ngôi Lời (SVD) tại Philippines. Năm 1973 khấn trọn. Ngày 23/06/1973 thụ phong linh mục tại Philippines. Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ giáo dục tại trường Ðại Học Công giáo Washington, ngài về lại Ðài Loan và đã phụ trách những chức vụ: Linh mục Chánh Xứ, Phó Bề trên tỉnh dòng Ngôi Lời tại Ðài Loan, giám đốc điều hành hiệp hội giới trẻ công giáo Ðài Loan, giảng sư trường Ðại Học Công Giáo Fujen (Phụ Nhân) Ðài Loan, Hiệu trưởng trường Trung Học Fujen (Phụ Nhân) Chia-Yi (Gia Nghĩa), Ðiều hành nhóm thiện nguyện giúp đỡ cải hóa các tù nhân và làm việc mục vụ tại các nhà tù tại Ðài Loan.

Giáo phận Chia-Yi (Gia Nghĩa) được thành lập năm 1962, với diện tích khoảng 3,244 km2, hiện nay có khoảng 34,102 giáo dân, trong tổng dân số 1,570,000 người. Giáo phận có khoảng 33 giáo xứ với 37 linh mục triều (hầu hết đã lớn tuổi hoặc đã về hưu), 20 linh mục dòng, 3 đại chủng sinh và 58 nữ tu.

Giáo phận Chia-Yi (Gia Nghĩa) hiện nay có 7 linh mục Việt Nam (6 linh mục triều và 1 linh mục dòng Ngôi Lời) đang làm việc tại các giáo xứ, và có khoảng 7 nữ tu Việt Nam đang phục vụ tại các cơ sở từ thiện xã hội hay mục vụ giáo xứ. Cha Michael Nguyễn Linh Ghi, một trong những linh mục Việt Nam tại giáo phận Chia-Yi (Gia Nghĩa), sau khi được giải ngũ từ lực lượng Hải Quân của Hoa Kỳ, đã tình nguyện qua tu học tại Ðài Loan và hiện nay cha đang làm linh mục chánh xứ của 3 giáo xứ tại Ðài Loan.

Dòng Ngôi Lời (SVD) tại Ðài Loan hiện nay càng ngày càng có nhiều linh mục tu sĩ Việt Nam đến từ Hoa Kỳ hoặc từ Úc Ðại Lợi. Hầu hết những linh mục này, sau khi học xong năm thứ 3 của chương trình Thần Học tại Hoa Kỳ hoặc Úc Ðại Lợi, tình nguyện qua học tiếng Trung Hoa 2 hoặc 3 năm tại Ðài Loan, sau đó về lại Nhà Dòng (tại Hoa Kỳ hoặc Úc Ðại Lợi) tiếp tục học thần học năm thứ 4 và sau khi thụ phong Linh mục thì qua lại Ðài Loan để làm việc.

Toàn thể anh chị em Linh Mục Tu Sĩ Việt Nam tại Ðài Loan chân thành chúc mừng giáo phận Chia-Yi (Gia Nghĩa) và Dòng Ngôi Lời. Nguyện xin Chúa toàn năng luôn ban nhiều ơn lành cho vị tân Giám Mục và hướng dẫn ngài trong công việc mục vụ mới.

 

(Joseph Trương)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page