ÐTC Beneđitô XVI

chấp thuận đơn xin về hưu

của ÐHY Paul Shan của Ðài Loan

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

ÐTC Beneđitô XVI chấp thuận đơn xin về hưu của Ðức Hồng Y Paul Shan của Ðài Loan.

Tin Vatican (Vat. 5/01/2006) - Ngày 5 tháng Giêng năm 2006, ÐTC Beneđitô XVI chấp thuận đơn xin về hưu của Ðức Hồng Y Paul Shan (Ðức Hồng Y Phaolô Ðan Quốc Tỷ) giáo phận Kaohsiung (Cao Hùng) của Ðài Loan và đồng thời bổ nhiệm Ðức cha Peter Liu (Ðức Cha Phêrô Lưu Chấn Trung), giám mục phó giáo phận Kaohsiung (Cao Hùng), lên kế vị làm giám mục chính tòa giáo phận Kaohsiung (Cao Hùng).

Ðức Hồng Y Paul Shan là vị Hồng Y duy nhất người Trung Hoa hiện nay trong Hồng Y Ðoàn, và là vị Hồng Y thứ 5 người Trung Hoa trong lịch sử giáo hội.

Ðức Hồng Y Paul Shan (Phaolô Ðan Quốc Tỷ), Giám phận Kaohsiung (Cao Hùng), Ðài Loan, thuộc Dòng Tên, sinh tại Hà Bắc, Trung Quốc ngày 2 tháng 12 năm 1923. Thụ phong linh mục ngày 18 tháng 3 năm 1955 tại Philippines. Ðược ÐTC Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Hualien (Hoa Liên) ngày 15 tháng 11 năm 1979 và làm giám mục giáo phận Kaohsiung (Cao Hùng) vào năm 1991. Ngày 8 tháng Giêng năm 1998 được ÐTC Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Hồng Y. Ðức Hồng Y Paul Shan cho biết là ngài đã về thăm những người thân trong gia đình của ngài sinh sống tại Bắc Kinh, vào năm 1979. Ðức Hồng Y Paul Shan là vị Hồng Y thứ năm trong số các Hồng Y người Trung Hoa:

- Vị thứ nhất, là Ðức Hồng Y Thomas Tiền, SVD. Tổng giám mục giáo phận Bejing (Bắc Kinh), Trung Quốc và qua đời tại Ðài Loan năm 1967.

- vị thứ hai là Ðức Hồng Y Phaolô Yu-Pin, Tổng giám mục giáo phận Nanking (Nam Kinh), Trung Quốc và qua đời tại Ðài Loan năm 1978.

- vị thứ ba là Ðức Hồng Y Ignaxiô Kung (Cung Phần Mai), Tổng giám mục giáo phận Shanghai (Thượng Hải), Trung Quốc và qua đời tại Hoa Kỳ năm 2000.

- vị thứ tư là Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Wu (Vũ Chấn Trung), giám mục giáo phận Hong Kong và qua đời tại Hong Kong năm 2002.

- và Hồng Y thứ năm là Ðức Hồng Y Paul Shan, SJ. (Ðan Quốc Tỷ). Ðức Hồng Y Paul Shan (Ðan Quốc Tỷ) là vị Hồng Y đầu tiên của Giáo Hội Công Giáo Ðài Loan.

Ðức Giám Mục Peter Liu (Lưu Chấn Trung), tân giám mục chính tòa Giáo phận Kaohsiung (Cao Hùng), sinh ngày 13 tháng 5 năm 1951 tại Chia-Yi (Gia Nghĩa), Ðài Loan. Ngày 3 tháng 4 năm 1980 thụ phong linh mục tại Touliu, Chia-Yi (Gia Nghĩa). Ngày 1 tháng 7 năm 1994 được ÐTC Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm giám mục chính tòa giáo phận Chia-Yi (Gia Nghĩa). Ngày 28 tháng 9 năm 1994 thụ phong giám mục và nhậm chức giám mục chính tòa giáo phận Chia-Yi (Gia Nghĩa). Ngày 24 tháng 6 năm 2004 được ÐTC Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm giám mục phó với quyền kế vị giáo phận Kaohsiung (Cao Hùng), Ðài Loan. Ngày 5 tháng Giêng năm 2006, kế vị giám mục chính tòa giáo phận Kaohsiung (Cao Hùng).

 

(Joseph Trương)

 

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page