Cuộc Họp Hằng Năm của

Cơ Quan Populorum Progressio

(Cơ Quan Trợ Giúp Phát Triển)

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cuộc Họp Hằng Năm của Cơ Quan Populorum Progressio (Cơ Quan Trợ Giúp Phát Triển).

Tin Vatican (VIS 27/07/2005) - Hội Ðồng Quản Trị của Cơ Quan Trợ Giúp Phát Triển "Populorum Progressio", đã mở Phiên Họp Hằng Năm, tại Lima, Pêru, từ ngày 19 đến 22 tháng 7 năm 2005. Cơ Quan nầy đã do Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thiết lập vào năm 1992, và đặt trực thuộc Hội Ðồng Tòa Thánh "Ðồng Tâm" (Cor Unum), để trợ giúp phát triển toàn diện cho những anh chị em bản địa, và người gốc Phi Châu hiện sinh sống tại Mỹ Châu Latinh và tại vùng quần đảo Caribbê nơi các vùng thôn quê nghèo.

Ðược biết, kể từ khi được thành lập vào năm 1992 đến nay (2005), Cơ Quan đã trợ giúp cho hơn 2,000 dự án phát triển, với tổng cộng kinh phí lên đến 20 triệu mỹ kim, để nói lên một cách cụ thể tình liên đới của giáo hội với những anh chị em nghèo cùng và bị bỏ rơi.

Riêng trong năm 2005, Cơ Quan đã trợ giúp cho 212 dự án, nhắm phát triển toàn diện, trong số nầy, có 36.29% các dự án chuyên về sản xuất, chẳng hạn như việc nhà nông, những dự án nhỏ ở nông thôn, 23.55% các dự án phát triển cơ sở hạ tầng ở nông thôn, như nước uống, các phòng hội họp cho cộng đồng; 18.15% các dự án xây cất trường học, nhà ở và trung tâm y tế; 16.60% các dữ án về giáo dục, như huấn luyện nghề nghiệp, truyền thông, và xuất bản các ấn phẩm; 5.49% các dự án chăm sóc sức khỏe cho dân chúng.

Các quốc gia được hưởng các dự án nói trên thuộc Mỹ Châu Latinh như Colombia, Peru, Bolivia, Brazil, Argentina, Chile, và toàn vùng quần đảo Caribbê.

Ðức Ông Segundo Tejado Munoz, viên chức Hội Ðồng Tòa Thánh Ðồng Tâm từ Roma đến Lima tham dự cuộc họp, đã nhắc lại tiêu chuẩn trợ giúp phát triển của Cơ Quan Populorum Progressio, là "bản chất giáo hội của các dự  án". Ðức Ông đã giải thích thêm như sau: "Giáo Hội không thể nào bị rút gọn về như là một tổ chức trợ giúp nhân đạo thuần túy mà thôi; sứ mạng của giáo hội bao gồm trọn cả con người trong hai khía cạnh căn bản thể xác và tinh thần. Do đó, các dự án được gởi đến Cơ Quan, cần phải làm nổi bật tình bác ái kitô giáo. Cần rao giảng rằng trong Chúa Giêsu Kitô, con người đến được với Thiên Chúa Cha, Ðấng tràn đầy yêu thương đối với người nghèo."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page