Những biện pháp an ninh nghiêm nhặt

trong thời gian ÐTC Bênêđitô XVI

đến thăm Koln và tham dự

Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ XX

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những biện pháp an ninh nghiêm nhặt trong thời gian Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đến thăm Koln và tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ XX.

Tin Koln/Ðức Quốc (Apic 22/07/2005) - Những biện pháp an ninh nghiêm nhặt sẽ được áp dụng nhất là tại Thành Phố Koln, trong thời gian ÐTC Bênêđitô XVI ngụ tại Tòa Tổng Giám Mục Koln, từ ngày 18 đến 21 tháng 8 năm 2005, để tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ XX.

Nhiều đường phố tại thành phố Koln, nhất là những con đường quanh Tòa Tổng Giám Mục, sẽ bị cấm xe cộ giao thông, trong những ngày từ 18 đến 21 tháng 8 năm 2005. Những chuyến bay trên không phận của thành phố Koln cũng bị giới hạn. Cả những miệng các ống Cống dọc theo lộ trình ÐTC di chuyển, cũng sẽ được niêm phong.

Cảnh Sát Ðức sẽ được tăng cường bởi các cảnh sát âu châu, đến từ Bồ Ðào Nha, Tây Ban Nha, Ý, Pháp và BaLan. Người ta dự trù có khoảng 4,000 cảnh sát và nhiều đơn vị đặc biệt, sẽ được điều động, để giữ an ninh cho thành phố Koln, trong dịp Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ XX, được tổ chức tại đây, vào tháng 8 năm 2005.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page