Các Bạn Trẻ Nước Ngoài

đến tham dự những ngày gặp gỡ

tại các giáo phận Ðức

trước khi khai mạc Ngày Quốc Tế Giới Trẻ

tại thành phố Koeln

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Bạn Trẻ Nước Ngoài đến tham dự những ngày gặp gỡ tại các giáo phận Ðức, trước khi khai mạc Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại thành phố Koeln.

Tin Ðức Quốc / Koeln (Apic 20/07/2005) -Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ XX tại Koeln, bên Ðức, được tổ chức thành hai giai đoạn: giai đoạn I từ ngày 11 đến 15 tháng 8 năm 2005, là giai đoạn gặp gỡ tại các giáo phận toàn nước Ðức, và giai đoạn thứ II, là chính ngày Quốc Tế Giới Trẻ qua các biến cố được tổ chức tại thành phố Koeln và trong Tổng Giáo Phận Koeln. Thói quen tổ chức thành hai giai đoạn nầy đã có từ ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm 1997, lúc đó được tổ chức tại Paris.

Ban tổ chức cho biết, hiện đã có khoảng 120,000 bạn trẻ ngoại quốc, đến từ 162 quốc gia, ghi tên tham dự những ngày gặp gỡ tại tất cả các giáo phận trên toàn nước Ðức, từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 8 năm 2005. Trong số 162 quốc gia có các bạn trẻ ghi danh tham dự, người ta lưu ý đến những quốc gia như Trung Quốc, Honguras, Philuật tân, Tân Tây Lan, và Vương Quốc Arập Saudi.

Ðối tác với con số 120,000 bạn trẻ ngoại quốc đến tham dự giai đoạn I, tức những cuộc gặp gỡ  tại tất cả các giáo phận Ðức, là khoảng 200,000 bạn trẻ Ðức sẽ đón tiếp và hướng dẫn họ. Cao điểm sinh hoạt của những ngày gặp gỡ giai đoạn I tại các giáo phận, là những tiếp xúc cá nhân tại các gia đình và các giáo xứ. Nhất là vào ngày 12 tháng 8 năm 2005, là ngày toàn quốc Ðức dành cho chiến dịch dấn thân xã hội. Gần 600 dự án xã hội sẽ được các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ thực hiện trong ngày 12 tháng 8 năm 2005.

Theo con số của ban Tổ Chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ, thì tổng chi phí cho Ngày này lên đến  100 triệu Euros.

Các bạn trẻ tham dự viên đóng góp tài chánh được 40% tổng số chi; phần còn lại thì do những nguồn trợ cấp như sau: các giáo phận Ðức góp 30%, Liên hiệp Âu Châu, quốc gia Ðức và Tổng Giáo Phận Koeln, đóng góp tổng cộng 15%, và 15% còn lại là do nguồn thu nhập từ các ân nhân và từ việc bán các đồ lưu niệm.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page