Vài thay đổi về những ngày lễ nghỉ

tại Tòa Thánh Vatican

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài thay đổi về những ngày lễ nghỉ tại Tòa Thánh Vatican.

Tin Vatican (Apic 15/07/2005) - Theo nguồn tin của hãng tin công giáo Thụy Sĩ (Apic), Ðức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh, vừa cho phổ biến thông báo nội bộ định lại những ngày lễ nghỉ cho giáo triều Roma và quốc gia thành phố Vatican, theo quyết định mới của Ðức Bênêđitô XVI.

Từ nay, ngày 19 tháng 4, ngày kỷ niệm Ðức Bênêđitô XVI được chọn lên kế vị thánh Phêrô tại ngai tòa Roma, trở thành ngày lễ nghỉ. Và ngược lại, ngày mùng 4 tháng 11, ngày lễ kính thánh Carlo Borromeo, bổn mạng của Ðức Gioan Phaolô II, không còn là ngày lễ nghỉ nữa.

Ngày 19 tháng 3, ngày lễ thánh Giuse, quan thầy của Ðức Bênêditô XVI, đã là ngày lễ nghỉ từ  trước đến nay rồi; do đó các nhân viên bị thiệt mất một ngày nghỉ.

Nhiều nhân viên Tòa Thánh đã hy vọng Ðức Bênêđitô tuyên bố ngày 11 tháng 7, ngày lễ kính thánh Bênêđitô, là ngày nghỉ, nhưng ÐTC đã không tuyên bố gì.

Cũng do quyết định của Ðức Thánh Cha, ngày 19 tháng tư, ngày kỷ niệm Ðức Thánh Cha được chọn lên kế vị thánh Phêrô tại ngai tòa Roma, không phải là ngày lễ nghỉ.

Ngoài ra, các nhân viên Tòa Thánh và quốc gia Vatican được mời tưởng niệm ngày mùng 2 tháng 4 hằng năm như là ngày kỷ niệm Ðức Gioan Phaolô II qua đời; nhưng ngày tưởng niệm này không phải là ngày nghỉ.

Ngày 16 tháng 4, ngày sinh nhật của Ðức Bênêđitô XVI, và ngày 24 tháng 4, ngày khai mạc thừa tác vụ Phêrô tại ngai tòa Roma, cũng không phải là ngày nghỉ.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page