Tòa Thượng Phụ

Chính Thống Giáo Costantinopoli

mời Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI

đến thăm

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa Thượng Phụ Chính Thống Giáo Costantinopoli mời Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đến thăm.

Tin từ Istanbul,Thổ Nhỉ Kỳ (Apic 12/07/2005) - Người Phát Ngôn của Tòa Thượng Phụ Chính Thống Giáo Costantinopoli, (ông Disiteos Anagnostopoulos), trong cuộc phỏng vấn với hãng tin quốc tế AFP, đã cho biết rằng: Ðức Thượng Phụ Giáo Chủ Bartolomêo I, Giáo Chủ Chính Thống Giáo Costantinopoli, hồi tháng 5 năm 2005, đã chính thức mời Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI, đến thăm Tòa Thượng Phụ, tại Istanbul, Thổ Nhỉ Kỳ, vào ngày 30 tháng 11 năm 2005, nhân dịp lễ kính thánh Tông Ðồ Anrê, bổn mạng của Giáo Hội Chính Thống Costantinopoli. Tuy nhiên, theo lời của người phát ngôn, thì đến nay, Tòa Thánh Vatican chưa trả lời gì về việc này.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page