Thánh Giá của

Ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm 2005

được rước từ thành phố Dresde

đến Thành Phố Colonia

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thánh Giá của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm 2005 được rước từ thành phố Dresde đến Thành Phố Colonia.

Tin Ðức Quốc  (Apic 5/07/2005) - Còn 40 ngày nữa là đến Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ XX, sẽ diễn ra tại thành phố Colonia, từ ngày 11 đến 21 tháng 8 năm 2005. Như là một chuẩn bị đặc biệt, đoàn hành hương giới trẻ sẽ thực hiện cuộc rước Thánh Giá của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, từ thành phố Dresde đi bộ về thành phố Colonia, bắt đầu từ thứ Sáu, ngày 8 tháng 7 năm 2005. Ban Tổ Chức muốn chọn khoảng thời gian 40 ngày cho biến cố đặc biệt, vì theo truyền thống kinh thánh và kitô, thì thời gian 40 ngày có ý nghĩa đặc biệt như là thời gian chuẩn bị cho một biến cố quan trọng. Như thế, cuộc hành hương đi bộ "theo chân Thập Giá Chúa" trong vòng 40 ngày, từ thành phố Dresde đến Thành Phố Colonia, bắt đầu từ ngày 8 tháng 7 năm 2005, và sẽ kết thúc vào ngày 16 tháng 8 năm 2005, là ngày Thánh Giá được rước đến thành phố Colonia, để kịp cho biến cố khai mạc Ngày Quốc Tế Giới Trẻ.

Ðoạn đường từ Dresde đến Colonia, dài 750 cây số; và như thế, mỗi ngày đoàn hành hương với Thánh Giá, sẽ đi bộ bình quân khoảng 20 cây số. Cuộc hành hương 40 ngày này cũng được gợi hứng theo cuộc hành trình của các đạo sĩ từ phương Ðông đến thờ lạy Chúa. Các bạn trẻ tham dự cuộc hành hương đi bộ từ thành phố Dresde nằm ở miền Ðông, tiến về thành phố Colonia, nằm ở phía Tây nước Ðức. Hơn nữa, hiện nay, Nhà Thờ Chính Tòa tại thành phố Colonia đang lưu giữ những di tích của các  Ðạo Sĩ ngày xưa, và chủ đề của Ngày Quốc Tế giới Trẻ cũng lấy từ lời của các đạo sĩ ngày xưa nói với Vua Herode tại Giêrusalem: "Chúng tôi đến để thờ lạy Chúa!"

Hơn nữa con đường hành hương đi bộ từ Dresde đến Colonia sẽ đi qua những đoạn đường hành hương ngày xưa của thánh nữ Elisabeth và những đoạn đường của thánh Giacôbê. Dọc theo đường, đoàn hành hương sẽ dừng chân nghỉ đêm tại các giáo xứ công giáo và các giáo xứ của giáo hội tin lành luthêrô.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page