Ðức Hồng Y Camillô Ruini

chính thức mở án phong chân phước

và phong thánh cho

Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Camillô Ruini chính thức mở án phong chân phước và phong thánh cho Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vào chiều thứ Ba 28 tháng 6 năm 2005.

(Radio Veritas Asia 29/06/2005) - Quý Vị và các bạn thân mến. Vào lúc 7 giờ chiều hôm thứ Ba, ngày 28 tháng 6 năm 2005, bên trong Ðền Thờ Thánh Gioan Latêranô, Nhà Thờ Chính Tòa của Giáo Phận Roma, Ðức Hồng Y Camillô Ruini đã chính thức mở án phong chân phước và phong thánh cho Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Vì bên trong Ðền Thờ không còn chỗ trống, nên các tín hữu đứng bên ngoài cũng có thể theo dõi nghi thức qua các mản ảnh lớn.

Nghi thức được diễn ra trong Giờ Kinh Chiều Áp Ngày Lễ Trọng Kính Hai Thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô, do chính Ðức Hồng Y Ruini chủ sự. Sau khi đã đọc kinh chiều, vị Cáo Thỉnh Viên của án phong chân phước và phong thánh, Ðức Ông  Slawômir Oder, đứng ra trình lên Ðức Hồng Y và cho các Vị thuộc Tòa Án giáo phận Roma, văn thư xác nhận mình là Cáo Thỉnh Viên đã được bổ nhiệm và những tài liệu mà mình đã thu thập được về Ðức Gioan Phaolô II.

Tiếp đó, Ðức Hồng Y Ruini kiểm nhận văn thư và tài liệu, và chính thức công bố tính cách hợp pháp và đích thật của những văn kiện được trình lên và truyền cho vị Chưởng Ấn ghi giữ những văn kiện nầy. Ðức Hồng Y Ruini cũng công bố danh tánh của tất cả những vị đã được chính  ngài bổ nhiệm tham dự vào các hoạt động của án phong chân phước và phong thánh cho đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Các vị nầy tuyên bố tuân nhận và sẵn sàng bắt đầu công việc.

Ðức Hồng Y và tất cả thành viên của Tòa Án tuyên thệ trung thành và siêng năng thực hiện trách vụ được trao phó cho, thề giữ bí mật về những lời khai của các nhân chứng và chỉ nói về những lời khai nầy cho những kẻ có trách nhiệm trong Án Phong Chân Phước và Phong Thánh này mà thôi, và cuối cùng, thề không nhận bất cứ quà tặng nào. Lời tuyên thệ được mỗi người ký tên công khai trong nghi thức. Vị "công lý viên" của tòa án công bố chương trình những buổi họp để nghe các lời chứng, và vị cáo thỉnh viên công bố danh sách những chứng nhân của vụ án, vừa cho biết thêm rằng danh sách nầy có thể được tăng thêm trong tương lai. Sau đó, tất cả mọi người cùng đọc lời Kinh "Ðể Khẩn Xin Những Ơn Lành nhờ lời bầu cử của Tôi Tớ Chúa Ðức Gioan Phaolô II". Lời kinh nầy đã được phổ biến vào ngày thứ Năm 23/06/2005. Rồi Ðức Hồng Y nói vài lời về nét nổi bật trong cuộc đời của Ðức Gioan Phaolô II.

Kết thúc nghi thức, mọi người cùng hát bài ca lấy ý từ khẩu hiệu giám mục của Ðức Gioan Phaolô II: "Trọn cả con thuộc về Mẹ" (Totus Tuus).

Ðó là vài điểm chính của nghi thức chính thức mở án phong chân phước và phong thánh cho Ðức Gioan Phaolô II, vào lúc 7 giờ chiều thứ Ba, 28 tháng 6 năm 2005, tại Ðền Thờ Thánh Gioan Latêranô, Nhà Thờ Chính Tòa của Giáo Phận Roma.

Ðược biết, trong tháng vừa qua, Tòa Án Giáo Phận Roma và Vị Cáo Thỉnh Viên nhận mỗi ngày vài trăm điện thư gởi vào địa chỉ E-mail: potulazione.giovannipaoloII@VicariatusUrbis.org của án phong chân phước và phong thánh cho Ðức Gioan Phaolô II. Nội dung chính của những điện thư này là ủng hộ việc phong chân phước và kể lại những ân lành đã nhận được, hoặc xin cầu nguyện cho những ý chỉ riêng. Xét về nguồn gốc, thì đa số các điện thư này đến từ Châu Mỹ Latinh, rồi kế đến là từ Âu Châu, nhất là từ  Italia, rồi từ BaLan và các quốc gia khác.

Ðược biết ngoài địa chỉ E-mail để nhận điện thư, Vị cáo thỉnh viên còn mở Trang Ðiện Tử với địa chỉ: http://www.vicariatusurbis.org/Beatificazione, để trình bày những chứng tá về Ðức Gioan Phaolô II. Trang Ðiện Tử này, trong khoảng thời gian từ ngày 19 đến 25 tháng 6 năm 2005, đã nhận được 21,386 khách vào thăm, trong số nầy có 12,561 từ Âu Châu. Riêng từ BaLan, mỗi ngày có khoảng 4,000 khách vào thăm trang Ðiện Tử này. Kính xin quý vị và các bạn cùng hợp tác phổ biến những địa chỉ này cho nhiều người khác nữa.

Kết thúc mục thời sự hôm nay, chúng tôi xin nhắc lại chi tiết này: trong triều giáo hoàng của ngài, Ðức Gioan Phaolô II đã đích thân phong chân phước cho 1,342 vị, trong số này có 1,036 vị chân phước tử đạo, và 306 vị chân phước hiển tu. Ngoài ra, Ðức Gioan Phaolô II cũng đã phong thánh cho 483 vị, trong số nầy có 402 vị thánh tử đạo, và 81 vị thánh hiển tu. Ðây là con số kỷ lục, vượt hơn con số tổng cộng các vị chân phước và hiển thánh đã được các vị giáo hoàng trước ngài phong lên, từ năm 1,588 đến năm 1978, năm khởi đầu triều giáo hoàng của Ðức Gioan Phaolô II.

Con số tổng cộng đó là 302 vị hiển thánh và 1,201 vị chân phước, so với con số tổng cộng của Ðức Gioan Phaolô II là: 483 vị hiển thánh và 1,342 vị chân phước.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page