Phỏng Vấn Linh Mục Francis Kohn

vị phụ trách phân bộ Giới Trẻ

của Hội Ðồng Tòa Thánh về Giáo Dân

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phỏng Vấn Linh Mục Francis Kohn, vị phụ trách phân bộ Giới Trẻ của Hội Ðồng Tòa Thánh về Giáo Dân.

(Radio Veritas Asia 25/06/2005) - Ngày quốc tế Giới Trẻ lần thứ XX sẽ diễn ra tại Thành Phố Colonia, bên Ðức, từ ngày 16 đến 21 tháng 8 năm 2005, với sự hiện diện của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI. Mục thời sự hôm nay kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn Linh Mục Francis Kohn, vị phụ trách phân bộ giới trẻ của Hội Ðồng Tòa Thánh về Giáo Dân, vừa đồng thời phụ trách hướng dẫn tổ chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ từ phía Vatican. Linh Mục luôn giữ liên lạc với Ủy Ban Trung Ương Quốc Gia Ðức tổ chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, và cho  biết những chi tiết sau đây.

Hỏi 1 : Thưa linh mục, Ngày Quốc Tế giới trẻ sẽ được bắt đầu như thế nào và đâu là những điểm mới mẻ?

Ðáp : Trước hết, một số các bạn trẻ tham dự sẽ được tiếp đón trong những giáo phận tại Ðức, từ ngày 11 đến 15 tháng 8 năm 2005. Trong những ngày này, các bạn trẻ sẽ dành ra một ngày cho công tác xã hội, trước khi cùng nhau tựu về thành phố Colonia, vào ngày 16 tháng 8 năm 2005, để chính thức khai mạc Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Xét về địa điểm tổ chức, thì thành phố Colonia tương đối nhỏ hơn những thành phố đã tổ chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ trước đây; và tất cả những cử hành chính dĩ nhiên sẽ diễn ra tại Thành Phố Colonia, nhưng cũng có những sinh hoạt khác được tổ chức tại những thành phố lớn nằm trong Tổng Giáo Phận Colonia, như cựu thủ đô Bonn và thành phố Dusseldorf. Lần đầu tiên, thánh lễ khai mạc Ngày Quốc Tế Giới Trẻ vào ngày 16 tháng 8 năm 2005, --- mà theo thường từ trước đến nay đều do vị tổng giám mục của địa điểm tổ chức chủ sự ---- nhưng lần này thì thánh lễ khai mạc sẽ được cử hành đồng thời tại ba thành phố của tổng giáo phận là Colonia, Bonn và Dusseldorf. Như thế sẽ có ba thánh lễ khai mạc do ba vị chủ tế tại ba dịa điểm khác nhau; ba vị nầy là: Ðức Hồng Y Meisner, Tổng Giám Mục Colonia; Ðức Hồng Y Lehman, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ðức; và Ðức Cha Bode, vị chịu trách nhiệm về mục vụ Giới Trẻ tại Ðức. Tiếp đó, trong những ngày 17,18 và 19 tháng 8 năm 2005, các bạn trẻ tham dự ngày Quốc Tế Giới Trẻ sẽ theo dõi những bài giáo lý do 300 vị giám mục trên thế giới đến phụ trách, tại 250 địa điểm khác nhau. Và có hơn 30 ngôn ngữ sẽ được sử dụng cho các bài gíao lý nầy.

Hỏi 2 : Thưa Linh mục, những bài giáo lý này có theo chủ đề nào không?

Ðáp :  Chúng tôi đã muốn có sự ăn khớp nào đó giữa các bài giáo lý này và chủ đề của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm nay: "Chúng tôi đến để thờ lạy Ngài".

- Ngày 17 tháng 8 năm 2005, bài giáo lý đầu tiên sẽ nói về chủ đề: Ði tìm sự Thật, ý nghĩa sâu xa của cuộc sống con người", vừa nhấn mạnh đến mối tương quan giữa đức tin và lý trí.

- Bài thứ hai, ngày 18 tháng 8 năm 2005, sẽ nói về chủ đề: "Gặp Gỡ Chúa Kitô trong Thánh Thể"; đây là bài giáo lý về bí tích Thánh Thể và về việc tôn thờ Thánh Thể.

- Bài giáo lý thứ ba, ngày 19 tháng 8 năm 2005, sẽ nói về chủ đề: "Sống trong thế gian như là những kẻ chân thành tôn thờ Thiên Chúa". Bài giáo lý này nhấn mạnh rằng việc tôn thờ Thiên Chúa phải là thái độ thấm nhuần trọn cả cuộc sống. Trong những ngày theo dõi các bài giáo lý, các bạn trẻ sẽ luân phiên nhau đến kính viếng di hài của các Ðạo Sĩ, hiện đang được cất giữ trong Nhà Thờ Chính Tòa Colonia.

Hỏi 3 : Và thời gian còn lại của ngày Quốc Tế Giới Trẻ sẽ được tổ chức như thế nào, thưa linh mục?

Ðáp : Vào buổi chiều các ngày 16, 17 và 18 tháng 8 năm 2005, các bạn trẻ được tự do để tổ chức những sinh hoạt có tính cách văn hóa, nghệ thuật và thiêng liêng, được gọi chung bằng cụm từ  "Sinh Hoạt Lễ Hội Giới Trẻ"; đó là hằng trăm sinh hoạt khác nhau, tại các địa điểm, ngoài đường phố, trong nhà thờ, trong các phòng hội. Các Hội Ðồng Giám Mục, các phong trào, các cộng đoàn, chịu trách nhiện tổ chức những sinh hoạt nầy, và các bạn trẻ được tự do chọn tham dự sinh hoạt mình thích. Chiều ngày 19 tháng 8 năm 2005, sẽ có buổi Ði Ðàng Thánh Giá tại những thành phố và tại các giáo xứ  đã đón tiếp các bạn trẻ. Ngày 20 tháng 8, các bạn trẻ sẽ tựu về Ðồng Cỏ Lớn nằm ở phía Tây ngoại ô Colonia, gọi là Marienfeld. Ðây là nơi các bạn trẻ gặp gỡ Ðức Thánh Cha Bênêditô XVI. Buổi chiều ngày 20 tháng 8, các bạn trẻ chuẩn bị cho đêm canh thức cầu nguyện với ÐTC, qua việc chia sẻ những chứng từ và cầu nguyện chung với nhau. Lần đầu tiên, trong Buổi Tối Canh Thức với ÐTC, có thời gian dành riêng cho việc Chầu Thánh Thể, xét vì năm nay là Năm Thánh Thể, và chủ đề của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ là: "Chúng tôi đến để thờ lạy Ngài". Các bạn trẻ sẽ qua đêm tại Ðồng Cỏ Mariensfeld này, để sáng ngày hôm sau, Chúa Nhật 21 tháng 8 năm 2005, tham dự Thánh Lễ Bế Mạc Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, do ÐTC chủ tế.

Hỏi 4 :  Xin linh mục vui lòng cho biết hiện đã có bao nhiêu bạn trẻ đăng ký tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Colonia?

Ðáp : Từ trước đến nay, chưa bao giờ chúng ta có con số ghi danh tham dự cao như vậy. Tính đến ngày 10 tháng 6, chúng tôi đã có được danh sách hơn 350,000 bạn trẻ ghi danh. Xét trong cùng thời điểm hai tháng trước khi khai mạc, thì chưa có Ngày Quốc Tế Giối Trẻ nào trong quá khứ, đã có con số ghi danh tham dự cao như vậy. Và con số nầy sẽ còn tăng thêm nữa. Ban Tổ Chúc tại Ðức đã dự trù con số sẽ lên đến 800,000 người tham dự, và địa điểm chúng tôi chọn để ÐTC đến dâng thánh lễ bế mạc, có thể chứa đến 2 triệu người. Cá nhân tôi, thì tôi đã luôn luôn nghĩ rằng hai ngày cuối của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, chúng ta có thể chờ đợi con số sẽ đông như Ngày Quốc Tế Giới Trẻ ở thủ đô Paris vào năm 1997, nghĩa là khoảng một triệu người tham dự. Hiện tại, chúng ta có được con số như sau: 70 ngàn bạn trẻ từ khắp nơi Nước Ðức, trong số nầy có 30,000 tình nguyện viên cho ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Phái đoàn ngoại quốc quan trọng nhất là phái đoàn các bạn trẻ Italia, đã có 80,000 bạn trẻ ghi danh rồi. Ngày 10 tháng 6 năm 2005, đã có 40,000 bạn trẻ Pháp, 30,000 bạn trẻ Tây Ban Nha, và hơn 20,000 bạn trẻ Hoa Kỳ. Các bạn trẻ đến từ khắp các đại lục, và từ hơn 100 quốc gia. Còn về con số các giám mục tham dự, đã có 600 vị, trong số này đã có hơn 70 vị giám mục pháp, bởi vì các ngài đã hiểu rằng Ngày Quốc Tế Giới Trẻ là dịp thuận tiện lớn để gặp các bạn trẻ.

Hỏi 5 : Xin linh mục cho biết hiện đã có bao nhiêu bạn trẻ đến từ những quốc gia nghèo? Có cách thức nào để thể hiện tình liên đới với các bạn trẻ từ các quốc gia nghèo, hay không?

Ðáp : Chúng tôi đã nhận được danh sách của nhiều bạn trẻ từ các quốc gia Châu Mỹ Latinh, Á Châu và Phi Châu. Tất cả mọi đại lục đều có đại diện tham dự ngày quốc tế giới trẻ. Hội Ðồng Tòa Thánh về Giáo Dân đã tổ chức Quỹ Liên Ðới cho các bạn trẻ đến từ các quốc gia nghèo hoặc đang có chiến tranh. Mỗi tuần, chúng tôi nghiên cứu những đơn xin từ các giám mục của những quốc gia nầy, rồi chúng tôi gởi giúp phần tài chánh qua các tòa sứ thần tại chỗ. Như thế, chúng tôi phân phát Quỹ Liên Ðới được kết thành từ 10 đồng euro mà các bạn trẻ của các quốc gia giàu đóng vào khi họ ghi danh. Số tiền đóng góp vào Quỹ Liên Ðới để giúp cho các bạn trẻ từ các quốc gia thuộc ba đại lục vừa nói trên, và cho các bạn trẻ từ các quốc gia đông Âu, là rất quan trọng. Ngoài ra, tại Ðức, có ba hạng giá tiền được áp dụng. Giá tiền bình thường được áp dụng cho các bạn trẻ đến từ Âu Châu và Bắc Mỹ; giá tiền trung bình dành cho các bạn trẻ từ các quốc gia ít giàu hơn; và hạng giá tiền thứ ba thấp hơn, dành cho các bạn trẻ đa số đến từ các quốc gia thuộc thế giới thứ ba. Ngay từ đầu, chúng tôi đã tìm cách để thực thi tình liên đới.

Hỏi 6 : Linh mục có gặp những khó khăn gì trong việc tổ chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 20 này hay không?

Ðáp : Không, chúng tôi không gặp khó khăn nào cả. Cách chung, tinh thần cộng tác giữa anh chị em bên Ðức và chúng tôi là rất tốt đẹp. Chúng tôi có vai trò quan trọng để chia sẻ kinh nghiệm chúng tôi đã có và đưa ra những định hướng. Ðối với cá tính của người Ðức rất theo trật tự, chúng tôi đưa vào một chút sự co giãn; đây là điều rất quan trọng, nhất là đối với việc ghi danh. Nếu không, chúng ta sẽ có nguy cơ giới hạn các bạn trẻ. Khi  các bạn trẻ ghi danh trễ, thì sẽ khó tìm chỗ trọ, nhưng chúng tôi sẽ liệu cách giải quyết. Cho đến lúc cuối cùng, và cả ngay tại chỗ, vẫn còn có thể ghi danh được. Ðàng khác, khác với điều đã xảy ra cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Toronto, Canada vào năm 2002, cho tới nay, chúng tôi chưa nghe nói đến những khó khăn liên quan đến việc nhập cư  lén lút; người ta lo sợ các bạn trẻ đến Ðức vì mục đích khác hơn là tham dự vào ngày quốc tế giới trẻ, rồi trốn ở lại Ðức. Chúng tôi đã có những biện pháp ngăn ngừa. Dựa theo ý kiến của chúng tôi, Chính Phủ Ðức đã dự trù một sự kiểm soát nào đó. Các bạn trẻ nào cần có chiếu khán để đến Ðức, thì phải có giấy giới thiệu của Ðức Giám Mục chịu trách nhiệm về các bạn trẻ nầy.

Hỏi 6 : Thưa linh mục, đâu là đặc điểm của ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 20 này?

Ðáp : Có ba yếu tố được hòa nhập lại với nhau: thứ nhất: địa điểm là thành phố Colonia, nằm ở Trung Tâm Âu Châu với những tranh luận đang diễn ra; thứ hai: tâm tình gắn bó với Ðức Thánh Cha đã muốn gọi mình là Bênêđitô, vị Thánh Quan Thầy của Âu Châu, và với lập trường của ngài về những gốc rễ kitô của Âu Châu. Cũng phải lưu ý đến giờ phút hiện tại của Lịch Sử với những tranh luận về Âu Châu và về hiện tượng toàn cầu hóa. Và cuối cùng, chủ đề của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 20 này, được tổ chức vào giai đoạn cuối của Năm Thánh Thể. Ðây là điều làm nên đặc tính riêng biệt của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Ðây là chuyến tông du đầu tiên của Ðức Bênêđitô XVI ra ngoài Italia. Và Ðức quốc là quê hương của Ðức Thánh Cha, và chúng tôi hy vọng rằng biến cố này mang lại đà sống mới cho Giáo Hội tại Ðức. Sau cùng thật là tốt đẹp cho tất cả mọi người được sống Ngày Quốc Tế Giới Trẻ với đức tân giáo hoàng. Tôi nghĩ là ngày Quốc Tế Giới Trẻ sẽ mang đến nhiều giáo huấn cho tương lai!

 

(Ðặng Thế Dũng phóng dịch)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page