Ðức Thánh Cha Bênêditô XVI

xác nhận rằng tương lai của nhân loại

tùy thuộc vào gia đình

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Bênêditô XVI xác nhận rằng tương lai của nhân loại tùy thuộc vào gia đình.

Tin Vatican (Zenit 17/06/2005) - Thứ Năm ngày 16 tháng 6 năm 2005, Ðức Thánh Cha Bênêditô XVI đã bày tỏ mối quan tâm sâu xa của ngài về tương lai của xã hội và của gia đình, khi tiếp các vị Tân Ðại Sứ cạnh Tòa Thánh.

Ngỏ lời với vị Tân Ðại Sứ New-Zealand cạnh Tòa Thánh, ÐTC  đã quả quyết rằng: những sai lầm của chủ thuyết trần tục về hôn nhân không bao giờ có thể che mờ nét tươi sáng của một giao ước bền vững suốt đời dựa trên nền tảng của tình yêu không điều kiện và của sự hiến thân quảng đại, và rằng tương lai của nhân loại đi qua gia đình, vì gia đình cung cấp cho xã hội một nền tảng vững chắc cho những khát vọng của nó.

Ngỏ lời với Vị Tân Ðại Sứ của Thụy Sĩ, ÐTC nhắc đến Bản Dự Thảo Luật bàn đến những lãnh vực như sự truyền sinh, bệnh tật, việc kết thúc sự sống, việc duy trì cơ chế gia đình và tôn trọng hôn nhân. ÐTC đã quả quyết rằng: những vấn đề nêu trên có liên hệ đến những giá trị căn bản; và giáo hội công giáo đã nói lên lập trường rõ ràng, qua tiếng nói của các vị chủ chăn; và giáo hội sẽ tiếp tục nói như thế, bao lâu cần thiết, để không ngừng nhắc con người nhớ nét đẹp không thể bỏ đi được của phẩm giá con người; phẩm giá nầy kêu gọi tôn trọng những nhân quyền, và trước hết là quyền được sống. Ðược biết, mới đây, các giám mục Thụy Sĩ đã lên tiếng chống lại cuộc Trưng Cầu Dân Ý, nhắm mở rộng cho phép những đôi đồng tính được hưởng những quyền lợi riêng của hôn nhân giữa người nam và người nữ. Tuy nhiên, cuộc Trưng Câu Dân Ý đã thắng thế, và cho thấy 58% dân chúng Thụy Sĩ đã đồng ý cho những đôi đồng tính được hưởng những quyền lợi riêng của hôn nhân.

Ngỏ lời với Vị Tân Ðại Sứ Ðảo Quốc Malta cạnh Tòa Thánh, Ðức Thánh Cha ước mong Âu Châu biết khám phá lại những giá trị mà trên đó Âu Châu đã được xây dựng, để có thể tiến trên con đường hiệp nhất toàn Ðại Lục. ÐTC đã nói với vị Tân Ðại Sứ Ðảo Quốc Malta cạnh Tòa Thánh như sau: "Ðể khai sinh một Âu Châu hiệp nhất và liên đới, thì cần có sự dấn thân của tất cả mọi dân tộc đang kết thành Âu Châu. Âu Châu phải có khả năng dung hòa những lợi ích đúng của mỗi quốc gia với những đòi hỏi của công ích cho toàn đại lục."

Ðược biết mới đây, dân chúng tại Pháp và Hòa Lan đã bỏ phiếu không chấp nhận bản Hiến Pháp Mới của Âu Châu. Và các vị lãnh đạo các chính phủ của các quốc gia thuộc Khối Liên Hiệp Âu Châu, đang họp nhau tại Brussels, bên Bỉ.

ÐTC đã cám ơn Chính Phủ Malta, vì đã cố gắng, - nhưng không thành công - ngõ hầu Bản Hiến Pháp Mới của Âu Châu nhắc đến những gốc rễ kitô của Ðại Lục. ÐTC khuyến khích cộng đồng Âu Châu đừng đánh mất "gia tài văn hóa và những giá trị tôn giáo của quá khứ Âu Châu. Chỉ với những điều kiện trên, mà người ta có thể xây dựng một tương lai hòa bình và đầy tình liên đới."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page