Ðức Cha Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp

Cựu Giám Mục Vinh

mừng Ngân Khánh Giám Mục

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Ðức Cha Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp Cựu Giám Mục Vinh mừng Ngân Khánh Giám Mục.

Tin Việt Nam/Vinh (VN e-mail 18/02/2004) - Ngày 04/ tháng 03 năm 2004, Giáo Phận Vinh sẽ mừng kỷ niệm Ngân Khánh Giám Mục của Ðức Cha Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp, cựu giám mục Vinh.

Hôm ngày 03 tháng 12 năm 2003, Tòa Thánh Vatican đã gởi những lời chúc mừng và phép lành của ÐTC Gioan Phaolô II đến Ðức Cha Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp, với những lời như sau:

"Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô Ðệ Nhị ưu ái ban Phép Lành Tòa Thánh và khẩn cầu Thiên Chúa ban dồi dào thiên ân, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria chí thánh, cho Ðức Cha Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp, đặc biệt trong dịp lễ Mừng Ngân Khánh Giám Mục 1979-2004."

Thánh Lễ Tạ Ơn sẽ được cử hành vào lúc 7 giờ sáng, ngày 04/03/2004, tại Nhà Thờ Chính Tòa Vinh.

Về phần Ðức Cha Phêrô Gioan, thì trong suốt tuần chín ngày, từ ngày 24 tháng 2 đến mùng 4 tháng 3 năm 2004, ngài sẽ dâng lễ cầu nguyện cho các linh mục và ngài tha thiết mong ước các cha --- nhất là quý cha đã được ngài truyền chức cho, hãy hợp ý với ngài tạ ơn Chúa trong suốt chín ngày nầy, kính Trái Tim Chúa Giêsu và Mẹ Maria, và mỗi ngày sốt sắng đọc lời Kinh Magnificat, trong giờ kinh chiều với chú ý đặc biệt. Ðức Cha cũng rất ước mong quý cha hiện diện đồng tế vào đúng ngày mùng 4 tháng 3 năm 2004, và xin chỉ lễ nầy theo ý ngài.

Phần Ðức Cha Phaolô Cao Ðình Thuyên, giám mục giáo phận Vinh, Ðức Cha vừa ra thông cáo xin quý cha và toàn giáo phận hãy hiệp ý cùng cảm tạ Hồng Ân Thiên Chúa, cầu nguyện cho Ðức Cha Phêrô Gioan và cho giáo phận.

Ban Việt Ngữ và tất cả các cộng tác viên của Ðài Phát Thanh Veritas xin hiệp ý cầu nguyện với giáo phận Vinh và cho Ðức Cha Phêrô Gioan trong dịp Mừng Ngân Khánh Giám Mục 1979-2004.

 

(Tin riêng Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page