Nhà Nước cọng sản Việt Nam không nhìn nhận 

việc Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

nâng Ðức Cha Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn 

lên bậc hồng y

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhà Nước cọng sản Việt Nam không nhìn nhận việc Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II nâng Ðức Cha Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn lên bậc hồng y.

Ha Nội [Zenit 29/09/2003] - Theo một bản tin được hãng thông tấn AP đánh đi từ Hà Nội, Nhà Nước cọng sản Việt Nam không nhìn nhận việc Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm Ðức Cha Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, tổng gíam mục Sài Gòn, làm hồng y.

Ðức Cha Phạm Minh Mẫn là một trong 31 vị  được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm hồng y hôm Chúa Nhựt 28/09/2003. Theo tin của hãng thông tấn AP, Ban Tôn Giáo của Nhà Nước Việt Nam nói rằng Tòa Thánh Vatican đã không "xin phép" trước khi bổ nhiệm Ðức cha Phạm Minh Mẫn làm hồng y.

Một viên chức tại Roma, xin được dấu tên, đã nói với hãng thông tấn AP rằng tòa thánh Vatican không bao giờ phải xin phép chính phủ nào khi bổ nhiệm hồng y và những bổ nhiệm này hoàn toàn thuộc quyền quyết định của Ðức giáo hoàng.

Trong bản tin hôm 28/09/2003, khi nhận định về việc bổ nhiệm hồng y, hãng thông tấn Zenit viết rằng "Ðức Gioan Phaolô II luôn gây ngạc nhiên cho các quan sát viên khi chọn các tân hồng y". Giờ đây thì có lẽ thế giới lại càng phải ngạc nhiên hơn nữa khi vẫn còn có những chính phủ yêu cầu ngài phải xin phép trước khi chọn lựa hồng y.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page