Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

bổ nhiệm linh mục Micae Hoàng Ðức Oanh

làm Tân Giám Mục Giáo Phận Kontum

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm linh mục Micae Hoàng Ðức Oanh làm Tân Giám Mục Giáo Phận Kontum.

Tin Việt Nam (Vat.16/7/2003):  Thứ  Tư 16 tháng 7 năm 2003, ÐTC Gioan Phaolô II đã chấp nhận đơn xin từ nhiệm của Ðức Cha Phêrô Trần Thành Chung, vì lý do tuổi tác; và đã bổ nhiệm linh mục Micae Hoàng Ðức Oanh, làm tân giám mục Giáo Phận Kontum.

Ðức Tân Giám Mục Kontum Micae Hoàng Ðức Oanh, sinh ngày 23 tháng 10 năm 1938, tại Hà Tây, Tổng Giáo Phận Hà Nội.

Tốt nghiệp Giáo Hoàng Học Viện Thánh Piô X Ðà Lạt, với bằng cử nhân thần học, Ðức Tân Giám Mục Micae Hoàng Ðức Oanh, đã được thụ phong linh mục ngày 22 tháng 12 năm 1968. Từ  năm 1996 đến năm nay (2003), Ðức Tân Giám Mục Kontum  là Cha Chính Ðịa Phận Kontum.  Với 32 linh mục và 176 tu sĩ, Giáo Phận Kontum hiện có 193,206 người công giáo trong tổng số 1,350,000 dân.

Ban Việt Ngữ đài phát thanh Chân Lý Á Châu xin chân thành chúc mừng và hiệp thông cầu nguyện với giáo phân Kontum cho Ðức Tân Giám Mục Micae Hoàng Ðức Oanh.

 

(ÐTD)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page