Cáo Phó của Tòa Giám Mục Thanh Hóa

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Cáo Phó

 

 

Trong Niềm Tín Thác Vào Ðức Kitô Phục Sinh

Giáo Phận Thanh Hóa

 

Kính báo

 

Ðức Cha Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm

 

Giám mục giáo phận Thanh Hóa

Nguyên Chủ tịch Ủy Ban Phụng tự Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam

Nguyên Tổng Thư Ký Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam

 

Ðã được Chúa gọi về lúc 0 giờ 15 phút, ngày 09 tháng 06 năm 2003

 

Hưởng Thọ 74 Tuổi

 

Chương Trình Tang Lễ

 

-- Nghi thức tẩm liệm tại Hội trường Toà Giám Mục vào lúc 15 giờ 00 ngày 10 tháng 06 năm 2003

-- Lễ di quan từ Toà Giám Mục ra Nhà thờ Chính toà và Thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho Ðức Cha vào lúc 16 giờ 00 ngày 10 tháng 06 năm 2003

-- Lễ viếng từ 18 giờ 00 ngày 10 tháng 06 năm 2003

- Thánh lễ An táng sẽ cử hành tại Nhà thờ Chính Toà vào lúc 8 giờ 00 ngày 13 tháng 06 năm 2003

 

Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ðức Cha Bartôlômêô

 

Thay mặt Giáo phận Thanh Hóa

Ðức ông GB. Lưu Văn Khuất

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page