Tin Buồn

Ðức Cha Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm, PSS.

Nguyên Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Thanh Hóa

Qua Ðời ngày 9/06/2003 Hưởng Thọ 74 tuổi

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries inAsia

 

Ðức Cha Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm, Nguyên Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Thanh Hóa qua đời ngày 9/06/2003, hưởng thọ 74 tuổi.

Tin Việt Nam (9/06/2003) - Ðức Cha Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm, nguyên Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Thanh Hóa, qua đời vào lúc 0 giờ 15 phút sáng sớm ngày 09/06/2003 (giờ Việt Nam).

Ðức cố Giám Mục Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm sinh ngày 13/08/1929 tại Tùng Chánh, Thanh Hóa. 1940-1949 học tại Tiểu Chủng Viện Ba Làng. 1951-1957 học tại Ðại Chủng Viện Xuân Bích. Ngày 29/06/1957 thụ phong Linh Mục tại Saigon. Năm 1959, ngài du học tại Pháp, và sau đó ngài qua Roma học tại đại học của dòng Ða Minh. Năm 1960 ngài gia nhập Tu Hội Xuân Bích (Society of Priests of St. Sulpice), một tu hội chuyên về việc giảng dạy trong các chủng viện. Năm 1961 ngài tốt nghiệp cử nhân thần học và năm 1963 tốt nghiệp tiến sĩ triết học tại Roma. Sau khi tốt nghiệp, ngài trở về Việt Nam dạy Triết Học và Thánh Kinh tại Ðại Chủng Viện Xuân Bích Vĩnh Long trong hai năm từ 1964-1966. Từ năm 1966 đến năm 1975, ngài làm Giám Ðốc Ðại Chủng Viện Xuân Bích Huế. Ngày 30/01/1975 được ÐTC Phaolô VI bổ nhiệm làm Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Ðà Lạt, và được tấn phong Giám Mục ngày 17/03/1975 tại Saigon. Ngày 23/03/1994 được ÐTC Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Thanh Hóa. Sau nhiều năm hy sinh phục vụ cho Giáo Hội, vào khoảng 0 giờ 15 phút khuya ngày Chúa Nhật tức sáng sớm ngày thứ Hai 9/06/2003, ngài được Chúa gọi về, hưởng thọ 74 tuổi.

Toàn thể linh mục tu sĩ đang phục vụ tại Á Châu thành thật chia buồn cùng Giáo Phận Ðà Lạt, Giáo Phận Thanh Hóa và Tu Hội Xuân Bích. Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng ban thưởng cho ngài được hưởng phúc đời đời trên Thiên Ðàng.

 

(Lm. Joseph Trương)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page