Giới Trẻ Âu Châu họp nhau

tai HAMBOURG bên Ðức

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giới Trẻ Âu Châu họp nhau tai HAMBOURG bên Ðức.

Tin Ðức Quốc (Apic 30/12/2003) - Trong những ngày từ 29 tháng 12 năm 2003 cho đến ngày 2 tháng Giêng năm 2004, khoảng 70 ngàn bạn trẻ Âu Châu họp nhau tại thành phố HAMBOURG, miền Bắc Ðức, để suy niệm Kinh Thánh, trao đổi kinh nghiệm sống và cầu nguyện cho Hòa Bình, cho Niềm Hy Vọng trên mặt đất nầy.

Ðây là cuộc Họp Mặt Thường Niên lần thứ 26, do Cộng Ðoàn Taizê đứng ra tổ chức. Năm trước, Cuộc Họp Mặt lần thứ 25 đã được tổ chức tại Paris, với khoảng 80 ngàn bạn trẻ tham dự.

Cộng Ðoàn Taizê đã được thiết lập vào năm 1940 do bởi thầy Roger Schutz, và là một phong trào có tính cách đại kết, nhắm đến sự hiệp nhất giáo hội, sự hòa giải giữa các dân tộc, sự tiếp đón giữa mọi người với nhau, việc đi tìm ý nghĩa cuộc sống và sự chia sẻ. Trong bức thư  gởi cho các bạn trẻ tham dự cuộc họp nầy, Thầy Roger Schutz đã viết như như sau: "Không phải chỉ những kẻ có trách nhiệm các dân nước mới là người xây dựng tương lai. Những kẻ khiêm tốn nhất trong những kẻ khiêm tốn có thể góp phần xây dựng một tương lai hòa bình và tin tưởng".

Các bạn trẻ Âu Châu được tiếp rước trong các gia đình, tại gần 300 giáo xứ  thuộc các giáo hội khác nhau, công giáo cũng như tin lành, tại Hambourg và vùng phụ cận.

ÐTC Gioan Phaolô II, Ðức Giáo Chủ Alexis II của Chính thống giáo Moscowa, Ðức Tổng Giám Mục Rowan Williams, Tổng Giám Mục Canterbury của Anh Giáo, mỗi vị đều có gởi sứ điệp đến các bạn trẻ tham dự cuộc Họp Bạn nầy. Phần ông Kofi Anan, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, ông đã viết cho các bạn trẻ như sau: "Ðúng vậy, các chính phủ có bổn phận canh chừng cho sự thực hiện những cam kết hòa bình, nhưng họ không thể làm công việc nầy một mình. Ðiều quan trọng là các bạn, những người trẻ, những kẻ mà một ngày kia sẽ đối diện giải quyết những vấn đề của thế giới, các bạn cùng dấn thân tham dự vào công tác canh chừng nầy".

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page